ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ပုတီးစိပ္္နည္း

အရဟံ ၊ သမၼာသမၺဳေဒါၶ ၊ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၊ သုဂေတာ ၊ ေလာကဝိဒူ ၊ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဓမၼသာရတၳိ ၊ သတၳာေဒဝ မႏုႆာနံ ၊ ဗုေဒၶါ ၊ ဘဂဝါ ။

( ဂုဏ္ေတာ္တစ္ပါး ကို ပုတီးတစ္လုံးခ် စိပ္္ပါ ။ မိမိလိုအင္ဆႏၵ ကို အဓီ႒ာန္ျပဳ၍ တစ္ေန႕ ( ၃ ) ပါတ္ ၊ ( ၅ )ပါတ္ ၊ ( ၉ ) ပါတ္ စိပ္္ပါ )
……………………………………………………………………….

No comments: