အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ ပုတီးစိပ္နည္း

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် ၊ တစ္ပတ္ရေအာင္ စိပ္ )

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရ-ဟံ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် ၊ တစ္ပတ္ရေအာင္ စိပ္ )

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အ-ရဟံ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် ၊ တစ္ပတ္ရေအာင္ စိပ္ )

(ေဖာ္ျပပါ အရဟံ ပုတီးဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္ကို မိမိအဓိ႒ာန္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ စိပ္ႏိုင္ပါသည္ ။ တစ္ခုလွ်င္ ( ၁၀ ) ရက္က်စီ စသည္ျဖင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ စိပ္ႏိုင္ပါသည္ ။ )

2 comments:

Unknown said...

အဓိပၸာယ္ေလးပါ ထည့္ေပးပါလား အပန္းမၾကီးရင္ ေမ့သြားလိုပါ

Unknown said...

ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ေနာ္
႐ွင္ေတာ့ကုသိုလ္ေတြအမ်ားျကီးရသြားပီ