သူမ်ားအေၾကာင္းကို အေကာင္းေတြးပါ


သူမ်ားအေၾကာင္းကို အေကာင္းေတြးပါ

(ခ်ီးမြမ္းျခင္း ၊ ကဲ့ရဲ့ျခင္း စာအုပ္မွ )

Think good of the other , and you are actually thinking good about yourself.
သူမ်ားအေၾကာင္းကို အေကာင္းေတြးပါ ။ သူမ်ားအေၾကာင္း အေကာင္းေတြးလို႕ ရွိရင္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ပါ အေကာင္းေတြးျပီးသားျဖစ္သြားပါတယ္ ။
ငါဟာ သူမ်ားရဲ့ ေကာင္းတဲ့ ဂုဏ္ကို အသိမွတ္ျပဳတတ္တဲ့ သူ ၊ တန္ဖိုးထားတတ္တဲ့ သူ ၊ သူမ်ား ကိုယ့္ထက္သာသြားတာကို မနာလိုတဲ့ စိတ္မျဖစ္တဲ့သူ ၊ " ကိုယ့္ထက္သာ မနာလို " ဆိုတဲ့ စိတ္ထားမရွိတဲ့သူ ၊ " ငါဟာ ကိုယ့္ထက္သာတဲ့ သူကိုလည္း သူ နဲ႕ထိုက္တန္တဲ့ ေနရာကို ေပးႏိုင္တဲ့သူ " လို႕ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကိုယ္ျမင္ျပီးေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ထားကို ကိုယ္ေလးစားႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္မယ္ ၊ စိတ္ခ်မ္းသာတဲ့ သူျဖစ္မယ္ ။
သူမ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းတာေလးေတြ ေတြးရတဲ့ အခါမွာ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ ကုသိုလ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္ ။ ဘယ္သူ႕ အေၾကာင္းဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတာေလးေတြ ေတြးေနတယ္ ဆိုရင္ ေတြးေနတုံးမွာကို ပဲ ကိုယ့္စိတ္က ခ်မ္းသာေနတယ္ ။
သူ က ကိုယ့္ကို ကူညီခဲ့တာရွိမယ္ ။ အက်ိဳးျပဳခဲ့တာရွိမယ္ ။တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ့္ကို အက်ိဳးျပဳတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။သူ က အျခားလူကို အကူညီ ေပးတာရွိမယ္ ၊ အဲသလို အခါ ကိုယ္က ျမင္ရလို႕ ရွိရင္ ဪ ...သူဟာစိတ္ထားေကာင္းလိုက္တာ ၊ သူမ်ားကို သူ အကူအညီေပးတယ္ ။ တစ္ခါတစ္ေလ သူ႕ အလုပ္ေတြေတာင္ အပ်က္ခံျပီးေတာ့ အပင္ပန္းခံ ၊ အဆင္းရဲ ခံ ၊ တစ္ခါတေလ ေငြပါ အကုန္ခံျပီးေတာ့ အကူအညီ ေပးလိုက္တယ္ ။ဒီလို သူမ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းတာေလးေတြ ေတြးေနတယ္ ဆိုရင္ ေတြးေနတုန္း မွာကို ဘဲ ကိုယ့္စိတ္ကခ်မ္းသာေနတယ္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...