ခႏၶသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ ဝတၳဳျဖစ္စဥ္ခႏၶသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ ဝတၳဳျဖစ္စဥ္

သာဝတၳိ ျပည္ မြန္ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူၾကေသာ ရဟန္းေတာ္ျမား အနက္တစ္ညဥ့္တြင္ ရဟန္းတစ္ပါးကို ေျမြ ခဲ၍ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေလသည္ ။ ယင္း အေၾကာင္း ကိုျမတ္စြာဘုရား သိရွိေတာ္မူေလေသာ္ ဝိ႐ူပကၡ စေသာ ေျမြ ၄ - မ်ိဳး ကို ေမတၱာ ပို႕ေသာ ခႏၶသုတ္ေတာ္ ကို ရြတ္ဖတ္ျခင္း ျဖင့္ အဆိပ္ရွိေသာ သတၱဝါ မွန္သမွ် မကိုက္ခဲ ၾကကုန္ ဟု မိန္႕ဆိုေတာ္မူကာ ခႏၶ သုတ္ေတာ္ ကို ေဟာေတာ္မူေလသည္ ။
………………………………………………….

ခႏၶ သုတ္ေတာ္ရြတ္ဖတ္ ရျခင္း အက်ိဳး

ခႏၶ သုတ္ေတာ္ကို အျမဲ သရဇၥ်ာယ္ သူ တို႕မွာေျမြ ၊ ကင္း မွစ၍ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ား ကိုက္ခဲျခင္း ၊ ရန္မူျခင္းေဘးမွ ကင္းေဝးၾကလ်က္ အဆိပ္သင့္ျခင္း ေဘးမွလည္း ကင္းေဝးေစ ေလသည္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေမတၱာသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ ဝတၳဳျဖစ္စဥ္ေမတၱာသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ ဝတၳဳျဖစ္စဥ္

သာဝတၳိ ျပည္မြန္ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္ ၌ ေဂါတမ ျမတ္စြာ ဘုရား သီတင္းသုံး စံေနေတာ္မူစဥ္ ငါးရာေသာ ရဟန္းအစု တစ္စုသည္ တစ္ခုေသာ ဝါဝင္ခါနီး ကာလ၌ ျမတ္စြာဘုရား သခင္အား ဖူးေျမာ္ ရွိခိုး၍ ကမၼ႒ာန္း နိႆယမ်ားယူကာ ေတာအုပ္ တစ္ခုတြင္ ဝါ ဆိုလ်က္ ကမၼ႒ာန္း တရားအားထုတ္ၾကေလသည္ ။
ရဟန္းေတာ္ မ်ားသည္ ေတာအုပ္အနီး ရြာမ်ားတြင္ နံနက္ဆြမ္းကို ျပည့္စုံေစလ်က္ ညအခါမွာ ေတာအုပ္ တြင္းရွိ သစ္ပင္ ၾကီးမ်ားကို မွီခိုကာ တစ္ပင္လွ်င္ တစ္ပါးက် သီတင္းသုံး၍ တရားက်င့္ေတာ္မူၾကေလသည္ ။ထို အခ်ိန္တြင္ သစ္ပင္ေပၚရွိ ႐ုကၡစိုး မ်ားသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အထက္တြင္ မေနဝံ႕ၾက သျဖင့္ ေျမျပင္တြင္ ဆင္း၍ ဒုကၡ ခံ ကာ ေနထိုင္ၾကရေလသည္ ။
အခ်ိဳ႕ ႐ုကၡ စိုး မ်ားမွာ ကေလး ငယ္မ်ား ရွိၾကသျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားတစ္ေန႕ ျပန္ႏိုး တစ္ရက္ျပန္ႏိုး ေစာင့္စား ေန ပါေသာ္လည္း ႐ုတ္တရက္ မျပန္ေတာ့သျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းကာ ငါးရာေသာ ရဟန္းတို႕ ေၾကာက္လန္႕ထြက္ေျပးေစ ေရး အတြက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဘီလူးၾကီး၊ နဂါးၾကီး သဏၭဏ္ ျပ၍ လည္းေကာင္း ၊ ထိတ္လန္႕ဖြယ္ရာ အပုပ္နံ႕ၾကီးမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ေျခာက္လွန္႕ဖ်က္ဆီးၾကေတာ့သည္ ။
ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ တစ္ပါးစီ ေျခာက္လွန္႕ခံၾကရ သည္ ျဖစ္ရာ ကမၼ႒ာန္းဘာဝနာ ကို အားထုတ္ရာတြင္ သမာဓိ မရႏိုင္ေတာ့သည့္ အဆုံးေခါင္းေဆာင္မေထရ္ ၾကီးအား အသိေပးလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား ရွိရာ သာဝတၳိ ျပည္ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္ သို႕ ျပန္လာခဲ့ၾကေလသည္ ။
ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ ေမွာက္၌ ျဖစ္ပ်က္ပုံ အေၾကာင္းမ်ား ကို ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား က ရဟန္းငါးရာ တို႕ကို ေမတၱာ ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းၾကေစရန္ ေမတၱာ သုတ္ေတာ္ကို ေဟာေဖာ္သင္ၾကား၍ ယင္းေတာအုပ္ သို႕ပင္ ျပန္လည္ ေစလႊတ္လိုက္ေလသည္ ။
ေမတၱာ ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္း၍ ေမတၱာ သုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ သြားေသာ ရဟန္းေတာ္ငါးရာ ကို ႐ုကၡစိုး နတ္တို႕သည္ မနာလို စိတ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္၍ လူသဏၭဏ္ ဖန္ဆင္းလ်က္ ခရီးဦးၾကိဳသူၾကိဳ ၊ ေျခေဆးသူေဆး ၊ သပိတ္ေပြ႕သူက ေပြ႕ ႏွင့္ လုပ္ေကြၽးၾကကာ ဝါကြၽတ္သည့္ အခါတြင္ ရဟန္းငါးရာ တို႕မွာ ေကာင္းစြာ တရားထူးရသည္ မွ စ၍ ေမတၱာ သုတ္ေတာ္ျဖစ္ေပၚရြတ္ဖတ္ခဲ့ၾကပါသတည္း ။
အလ်င္းသင့္၍ လူတို႕ ၌ မထားသင့္ မထားအပ္ေသာ ဗုဒၶ ၏အဆိုအမိန္႕ တစ္ရပ္ကို ထပ္မံ တင္ျပလိုပါသည္ ။
" ပဋိဃနိမိတၱဥၥ ၊ မႏွစ္သက္အပ္ေသာ အနိ႒ာအာ႐ုံ သည္လည္းေကာင္း ။ အေယာနိ ေသာ မနသိကာ ေရာစ ၊ မတင့္မသင့္ႏွလုံး သြင္းျခင္းသည္ လည္းေကာင္း ။ ဘိကၡေဝ ၊ ရဟန္းတို႕ ။ေခါ ၊ စင္စစ္ ။ ေဒါသႆ ၊ ေဒါသ ၏ ။ ဥပၸါဒါယ ၊ ျဖစ္ျခင္းငွါ ။ ပစၥယာ ၊ အေၾကာင္းတို႕ကား ။ ဣေမ ေဒြ ၊ ဤႏွစ္ပါးတို႕သာလွ်င္တည္း ။" ဟု ဆိုပါသည္ ။ ေဒါသ ၏ မူလ ရင္းျမစ္ ကို ပယ္သတ္၍ ေမတၱာပြါးႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွပါေၾကာင္း ထပ္ေဆာင္းတင္ျပအပ္ ပါသတည္း ။
……………………………………….

ေမတၱာ သုတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္း အက်ိဳး

ေမတၱာ သုတ္ေတာ္ကိုအျမဲ မျပတ္ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ေလ့ ရွိသူ တို႕မွာ အပေလာက ပေယာဂ အေျခာက္အလွန္႕ မခံရျခင္း ၊ အနာေရာဂါ ကင္းျခင္း၊ အိပ္မက္ဆိုး ၊ နိမိတ္ဆိုး ၊ အတတ္ဆိုး မ်ားမၾကဳံရျခင္း ၊ လူ နတ္ အမ်ားခ်စ္ခင္ၾကျခင္း၊ အဆိပ္လက္နက္ မစူးရွျခင္း ၊ ႐ူးသြပ္ေသာ ေဝဒနာ ကင္းျခင္း မွ စ၍ ျဗဟၼာ့ ဘုံ ေရာက္သည္ အထိ အက်ိဳးေပးႏိုင္စြမ္း ရွိေလသည္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ရတန သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳျဖစ္စဥ္ရတန သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳျဖစ္စဥ္

ဘုရား ဒါယကာ ဗိမ္ၺိသာရ မင္းၾကီး စိုးစံ ေသာ ရာဇ ျဂိဳဟ္ျပည္ ႏွင့္ ရွစ္ယူဇနာ ကြာေသာ ေနရာတြင္ ေဝသာလီ တိုင္းျပည္ရွိ၏ ။လိစၧဝီ မင္း စိုးစံ၏ ။ ထိုတိုင္းျပည္ ႏွစ္ျပည္ ၏ ဗဟို အလယ္တြင္ ဂဂၤါျမစ္ ျခားလ်က္ရွိ ေလသည္ ။
ေဂါတမ ျမတ္စြာ ဘုရားသခင္ ရာဇျဂိဳဟ္ ျပည္တြင္ ဝါဆိုေန စဥ္က ေဝသာလီျပည္တြင္ ေကာက္ပဲ သီးႏွံ မ်ားစိုက္ပ်ိဳး မရ ၊ မိုးၾကီးေခါင္ကာ ဒုဗၻိကၡႏၲရ ကပ္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးေသာ ေဘးၾကီး ဆိုက္ကာ အစာေရစာ မစားရ၍ ေသေၾက ပ်က္စီးၾကသည္ ။
အေသ အေပ်ာက္မ်ားလာေသာ အခါ လူေသေကာင္မ်ား ကိုသုသာန္ မပို႕ႏိုင္ ေတာ့ဘဲ ျမိဳ႕ထဲမွာ ပုပ္ပြ ေနေလေတာ့သည္ ။ ထို အနံ႕ ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပင္မွ ဘီလူး ၊ သရဲ မ်ား ျမိဳ႕ထဲ ဝင္ကာ စားေသာက္ၾကေလေတာ့သည္ ။
ထိုဘီလူး ၊ သရဲ မ်ားကို မွီ၍ ကပ္ေရာဂါ မ်ား ပိုမို ျဖစ္ပြါးကာ ေဝသာလီ တစ္ျပည္လုံး စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေခ်ာက္ခ်ားလာ ေလေတာ့သည္ ။
တိုင္း သူျပည္သူ မ်ားက လိစၧဝီ မင္းမ်ားအေပၚ မင္းက်င့္ တရား ညီ ၊ မညီ စုံစမ္း ေသာအခါ မင္းက်င့္တရား လည္း မ ခြၽတ္ယြင္း ၊ လိစၧဝီ မင္းမ်ားကလည္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေဖာက္ျပားၾကေလသေလာ စစ္ေမးရာ ေဖာက္ျပားမႈ မရွိ ၊ ၾကံရာ မရ သည့္ အဆုံး ရာဇျဂိဳဟ္ ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ ဗိမၺိသာရ မင္းၾကီးထံ အကူအညီေတာင္းကာ ေဂါတမ ျမတ္စြာ ဘုရားအား မဟာက႐ုဏာေရွ႕ထားကာ ၾကင္နာသ နားသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေတာ္မူပါရန္ ဗိမၺိသာရ မင္းၾကီးမွတဆင့္ ေတာင္းပန္ ပင့္ဖိတ္ရေတာ့သည္ ။
ယင္းသို႕ ပင့္ဖိတ္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အရ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညီေတာ္ အာနႏၵာ ႏွင့္ တကြ ရဟႏၲာ ငါးရာ ျခံရံလ်က္ ေဝသာလီ ျပည္ သို႕ ႂကြခ်ီေတာ္မူေလသည္ ။
ရာဇျဂိဳဟ္ ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ ဗိမၺိသာရ မင္းၾကီး က ေက်ာင္းေတာ္မွ ဂဂၤါျမစ္ကမ္း ထိ ေဝသာလီျပည္ သို႕ ႂကြခ်ီရန္ မင္းခမ္း မင္းနား ျဖင့္ ပို႕ေဆာင္ပူေဇာ္ ေလသည္ ။
လိစၧဝီ မင္းတို႕ကလည္း လွပစြာ မြမ္းမံ ျခယ္လွယ္ စီမံထားေသာ ေလွေတာ္ၾကီး ၂ စင္းတြဲျဖင့္ မင္းခမ္း မင္းနား ျဖင့္ ထည္ဝါ ခန္႕ညားစြာ ပင့္ေဆာင္ လာၾက သည္ ။
ျမတ္စြာဘုရား သခင္အား ပင့္ေဆာင္ခဲ့ ၾကေသာ လိစၧဝီ မင္းတို႕၏ ေလွေဖာင္ၾကီး ေဝသာလီ ဆိပ္ကမ္း ဘက္သို႕ ေရာက္သည္ ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ မိုးသားတိမ္လိပ္မ်ား တရိပ္ရိပ္ တက္လာကာ ေကာင္းကင္အလုံး မိုးထစ္ခ်ဳန္းလ်က္ တအုန္းအုန္း ေအာျမည္၍ မိုးၾကီး သည္းထန္စြာ ရြာခ်ေလေတာ့သည္ ။
ေဝသာလီ တစ္ျပည္လုံး ေရ လႊမ္းဖုံးျပီး လူေသအေလာင္း ေကာင္မ်ားသည္ ေရထဲ ေမ်ာပါသြားၾကေတာ့ သျဖင့္ ျမိဳ႕အတြင္း သန္႕ရွင္း က်န္ရစ္ေတာ့သည္ ။ အနံ႕ အသက္ မ်ားပါ ကင္းသြားေလေတာ့၏ ။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေနာက္ပါ ရဟန္းေတာ္ မ်ားျခံရံလ်က္ ေဝသာလီ ျမိဳ႕ တံခါးဝ တြင္ရပ္ လ်က္ ရဟန္းေတာ္ မ်ား ႏွင့္ အတူ ရတန သုတ္ေတာ္ ကို ရြတ္ဆိုေတာ္ မူေလသည္ ။ သိၾကားမင္း ႏွင့္ နတ္မင္းၾကီးမ်ား လာေရာက္၍ တရားနာယူၾက ေလသည္ ။
ထိုမွ တစ္ဆင့္ ျမိဳ႕လယ္ရွိ ရတနာ မ႑ပ္ သို႕ ႂကြခ်ီေတာ္မူရာ ရဟႏၲာ ငါးရာ ႏွင့္ နတ္ေဒဝါ မ်ား လိုက္ပါ ပူေဇာ္ ၾက သျဖင့္ သရဲ ၊ တေစၧ၊ ေျမ ဘုတ္ဘီလူး တို႕ ေဝးရာသို႕ ေျပးၾက ေလေတာ့သည္ ။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီ ျမိဳ႕တြင္း ပတ္၍ ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီကာ ရတန သုတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း ျဖင့္ကပ္ ေရာဂါ မ်ားကင္းေဝးေစခဲ့ သည္ ။ယင္းသို႕ ကင္းေဝးေစျပီး မွ ရာဇျဂိဳဟ္ ျမိဳ႕သို႕ ျပန္လည္ ႂကြခ်ီလာခဲ့သည္ ။ဤတြင္ ရတန သုတ္ေတာ္ျဖစ္ေပၚ ၍ ရြတ္ဆိုခဲ့ၾကပါသတည္း ။
…………………………………………………………

ရတန သုတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း အက်ိဳး

ရတနသုတ္ေတာ္ ကို အျမဲမျပတ္ ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ာယ္ ျခင္းျဖင့္ ကပ္ၾကီးသုံးပါး ကို ေက်ာ္နင္းေစႏိုင္သည္ ။ စုန္း ကေဝ တေစၧမ်ား မျပဳစားႏိုင္ ။ အခ်ဳပ္ အေႏွာင္ အဖြဲ ့မ်ားက ကင္းလြတ္ေစႏိုင္ေသာ တန္ ခိုးသတၱိ ရွိေလသည္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

မဂၤလ သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳျဖစ္စဥ္


မဂၤလ သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳျဖစ္စဥ္


မဂၤလသုတ္ေတာ္ ျဖစ္ေပၚရာ ေနရာေဒသသည္ကား သာဝတၳိျပည္မြန္ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ျဖစ္သည္။ ေဂါတမ ဗုဒၶ ဘုရားသခင္သည္ အနာထပိဏ္ ေသေ႒း ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္း ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္မွာ စံေနခိုက္ လူ႕ေလာက တြင္ မဂၤလာ ဆိုတာ ဘာလဲ ဟူေသာျပႆနာ ေပၚေပါက္ေလသည္ ။
မည္သည့္ အခ်က္သည္ မဂၤလာ ျဖစ္သည္ဟု တိတိက်က် မဆုံးျဖတ္ရေသးေသာ ကာလ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႕ ထင္ရာ ၊ ျမင္ရာ ၊ ၾကိဳက္ရာ ကို မဂၤလာ ဟုစြဲလန္းေနၾကေသာ အုပ္စုၾကီး ၃ ခုရွိေလသည္ ။
တစ္အုပ္စု မွာ ၾကားေသာ အသံကို စြဲ၍ ရယ္ေမာသံ ၊ က်က္သေရရွိ ေသာ စည္ေမာင္းသံ ၊ ခ႐ုသင္းသံ စေသာ ဣ႒ာ႐ုံ ျဖစ္ဖြယ္ အသံၾကားလွ်င္ မဂၤလာ ဟုဆို၏။
တစ္အုပ္စုမွာ ၾကား႐ုံႏွင့္ မဂၤလာ ဘယ္မွာ ျဖစ္ပါ့မလဲ ၊ မ်က္စိႏွင့္ တပ္အပ္ထင္ထင္ ျမင္မွသာ မဂၤလာ ျဖစ္မွာေပါ့ ၊ လွပ ေသာ ပန္း ကိုျမင္ျခင္း၊ စိန္ ေရႊ ေငြ ရတနာ ဝတ္ဆင္ထားေသာ မိန္းမ ပ်ိဳ ကို ျမင္ျခင္း ၊ ေရ ျပည့္ေသာ အိုး ၊ ေသြးေရာင္ လွျပီ ႏြားမ ဝဝ စသည္တို႕ကို ျမင္မွ မဂၤလာ ျဖစ္သည္ဆိုျပန္သည္ ။
က်န္တစ္အုပ္စု က ၾကား႐ုံ ၊ ျမင္႐ုံ ႏွင့္ မဂၤလာ မျဖစ္ေသး ၊ ကိုယ္တိုင္ ဒိ႒ ျမင္ေတြ႕ရမွ မဂၤလာ ျဖစ္ရေပမည္ ။ပန္းလွလွကို ျမင္ရ႐ုံမဟုတ္ လက္ႏွင့္ ကိုင္ ၊ ႏွာေခါင္း ႏွင့္ နမ္း႐ႉရမွ မဂၤလာ ၊ေရ ျပည့္အိုး ျမင္ရတာထတ္ ေရကို ေသာက္ရမွေပါ့ ၊ ႏြားမ ဝဝ ျမင္ရတာထက္ႏြားႏို႕မလိုင္ခဲ စားရမွမဂၤလာ ဟုဆိုၾကသည္ ။
ထိုအုပ္စု ( ၃ ) စုသည္ သူ႕အယူမွန္သည္ ၊ ကိုယ့္အယူမွန္သည္ ဟုျငင္းခုန္ၾကရာ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ စင္ျမင့္ေဆာက္ ၍ ရက္ရွည္လမ်ား ေဟာေျပာပြဲၾကီးမ်ား ႏွင့္ ျငင္းခုံၾကရာ လူပါမက ကိုယ္ေစာင့္နတ္ခ်င္းပင္ ျငင္းခုန္ၾက၏ ။
ယင္းကဲ့သို႕ ျပႆနာ စခဲ့ျခင္းမွ ဘုမၼစိုး နတ္ ၊ ႐ုကၡစိုး နတ္ မ်ားမွ တဆင့္ အာလိန္ငါးဆင့္ကို ေက်ာ္ကာ တာဝတႎသာ နတ္မ်ားထိ အုပ္စု ဖြဲ႕ကာ ျငင္းခုန္ပြဲ ကူးစက္လာေလေတာ့၏ ။ထိုသို႕ေသာ ျပႆနာ ၾကီးမားမႈ ေၾကာင့္ မည္သူ မွန္သည္ ၊ မည္သူ မွားသည္ အဆုံးအျဖတ္ေပးပါရန္ သိၾကားမင္း ထံဝင္၍ ရင္ဆိုင္ၾကေလေတာ့သည္ ။
ဤတြင္ သိၾကားမင္း က ဤမဂၤလာ ကိစၥသည္ က်ယ္ဝန္း နက္နဲ လွသည္ ၊ ငါလည္း အမွန္မသိ ၊ ထို႕ေၾကာင့္ လူ႕ျပည္တြင္ ထင္ရွား ပြင့္ေတာ္မူေနေသာ ေဂါတမ ျမတ္စြာ ဘုရား သည္ သိရွိႏိုင္ရာ၏ ။ေခတၱ ေစာင့္ၾက ဟု ဆိုကာ နတ္သား တစ္ပါးအား ဘုရားရွင္ ထံ ေမးျမန္းရန္ လႊတ္လိုက္ေလသည္။
ထိုနတ္သား ေမးေလွ်ာက္ခ်က္အရ ဘုရားသခင္ ျပန္လည္ေဟာၾကား ေျဖဆိုေသာ မဂၤလာ တရား ( ၃၈ ) ပါး ပါဝင္သည့္ ဤမဂၤလ သုတ္ေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာရ ျခင္း ျဖစ္ေလ သတည္း ။
……………………………………………………………………….

မဂၤလသုတ္ ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း အက်ိဳး

မဂၤလ သုတ္ေတာ္ ကို အျမဲ ရြတ္ဖတ္ျခင္း ျဖင့္ မည္သည့္ ေနရာ ေဒသမွာ ေနေန မဂၤလာ ျပည့္တင္း ေဘးရန္ကင္းရွင္း ေစပါသည္ ။ မနာလိုသူ မ်ားက မိမိအား မေကာင္း ၾကံ၍မရ ။ မိမိ ၏ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ ပညာေရး ၊ စီးပြါးေရး အျမဲ အဆင္ေျပ ေျပ ေနေစႏိုင္သည္ ။ ေလာကီ ၾကီးပြါးေရးသာမက ေလာကုတၱရာ မဂ္ဉာဏ္ ၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ ကိုပင္ ရရွိႏိုင္ေလသည္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...