ယကၠန္းစင္ေတာင္ဆရာေတာ္ ဘုရား ၏ ပုတီးစိပ္နည္း

သိဒၶိဘဂဝါ အရဟံ ဗုေဒၶါေမ သတၱပါကာရံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
သိဒၶိဘဂဝါ အရဟံ ဓေမၼာေမ သတၱပါကာရံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
သိဒၶိဘဂဝါ အရဟံ သံေဃာေမ သတၱပါကာရံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် )

( ေန႕စဥ္ ၉ - ပါတ္ရေအာင္စိပ္ပါ ။ ပို၍ စိပ္ႏိုင္လွ်င္ ပို၍ ေကာင္းပါသည္ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...