ပုဗၺဏွ သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္စဥ္


ပုဗၺဏွ သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္စဥ္


ပုဗၺဏွ သုတ္ေတာ္သည္ ဘုရား ၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ ျမတ္သုံးပါးတို႕ ၏ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္၊ အာႏုေဘာ္မ်ား ကို စုေပါင္း ၍ က်က္သေရ ၊ မဂၤလာ ရွိေစရန္စီစဥ္ထားေသာ္ သုတ္ေတာ္ျဖစ္သည္ ။
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ သမွ် ပရိတ္ေတာ္မ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျမတ္စြာဘုရား ၏အာႏုေဘာ္ တို႕ျဖင့္ အႏၲရာယ္ ကင္းေပ်ာက္ ဘုန္းတန္ခိုးေတာက္ေစရန္ ၊ တရားေတာ္ျမတ္၏ အာႏုေဘာ္ တို႕ျဖင့္ အႏၲရာယ္ ကင္းေပ်ာက္ စီးပြါးလာဘ္လာျပီ ေရာက္ေစရန္ ၊ သံဃာေတာ္မ်ား ၏ အာႏုေဘာ္ တို႕ျဖင့္ အႏၲရာယ္ ကင္းေပ်ာက္ အၾကံအစည္ ေျမာက္ေစရန္ စီမံမိန္႕ဆိုထားေသာ ပုဗၺဏွသုတ္ေတာ္ ျဖစ္ပါသတည္း ။
……………………………………………………………….

ပုဗၺဏွ သုတ္ေတာ္္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း၏ အက်ိဳး

ဤပုဗၺဏွ သုတ္ေတာ္ကို ေန႕စဥ္မျပတ္ ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ာယ္ ပြါးမ်ား ပါက ၾကဳံေတြ႕ရမည့္ အတိတ္ဆိုး ၊ နမိတ္ဆိုး ျမား တို႕ ေျပေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္း၊ အိမ္၏က်က္သေရတိုးပြါးျခင္း ၊ ရာထူး ဌာနႏၲရ တိုးတက္ျခင္း ၊ ထီေပါက္ျခင္း ၊ မိမိသာမက တစ္အိမ္သားလုံး စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း ၊ ကိုယ္က်န္းမာျခင္း ၊ သုခ ( ၂ ) ပါးအားလုံး ျပည့္စုံေစႏိုင္ပါသည္ ။


ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေဗာဇၥ်င္သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္စဥ္


ေဗာဇၥ်င္သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္စဥ္


တစ္ရံေရာ အခါ တန္ခိုးျပင္းထန္ လက္ဝဲေတာ္ရံ ရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ နာမက်န္း ျဖစ္လတ္ေလသည္ ။ ဟူးရား အေက်ာ္သမားေတာ္ မ်ား၏ ေဆးဝါးမ်ားေသာက္သုံးပါေသာ္လည္း ေရာဂါေဝဒီနာ မသက္သာေခ်။
ထိုအခါ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ႂကြေရာက္ေတာ္မူလာျပီးေဗာဇၥ်င္ခုႏွစ္ပါး တရားမႏၲန္ ပရိတ္ေတာ္ကို ေဟာေဖာ္ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူရာ ရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္ မေထရ္ မွာ ေရာဂါ ေဝဒနာ မွ လြတ္ကင္း က်န္းမာျခင္းသို႕ ေရာက္ေလရာ ထိုအခါမွ စ၍ ေဗာဇၥ်င္ သုတ္ေတာ္ျဖစ္ ေပၚထင္ရွားပြါးမ်ား ရြတ္ဆိုခဲ့ၾကပါသတည္း ။
…………………………………………………………………………….

ေဗာဇၥ်င္သုတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း ၏အက်ိဳး

ဤ ေဗာဇၥ်င္သုတ္ေတာ္ ကို ေန႕စဥ္ရြတ္ဖတ္ ပြါးမ်ားျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ ဆိုး၊ ေဝဒနာဆိုး မ်ား မကပ္ျငိႏိုင္ပဲေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာေစႏိုင္သည္ ။ ေရာဂါ ေဝဒနာ က်ေရာက္ေနသူမ်ား အတြက္ဌာန္ကရိဏ္းက် ပီပီသသ ရြတ္ ေပးပါက ေရာဂါ ကင္း ေပ်ာက္ခ်မ္းသာေရာက္ျခင္းသို႕ မုခ်ေရာက္ရွိပါလိမ့္မည္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...