အင္အားၾကီးတဲ့ စိတ္


ေပးႏိုင္တဲ့ စိတ္ဟာ အင္အားၾကီးတဲ့ စိတ္

(ေလးစားပါတယ္ စာအုပ္မွ )


သူမ်ားကို အကူညီ ေပးလိုက္ျခင္းအား ျဖင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားမႈ တိုးလာတယ္ ။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈလည္း ရတယ္။ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ အဆင့္ျမင့္ တဲ့ ေက်နပ္မႈ ျဖစ္တယ္။
သူမ်ားကို ဒုကၡ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ျပီး သူမ်ား ဒုကၡ ေရာက္လို႕ ေက်နပ္မႈရတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးက ေတာ္ေတာ္အဆင့္နိမ့္တဲ့ ေက်နပ္မႈ ျဖစ္တယ္ ။ ဒီလို လူကို ပတ္ဝန္းက်င္က ေလးစားမွာ မဟုတ္ဘူး ။
လူ႕ ေလာက ၾကီးကို ပိုျပီးေကာင္းလာေစခ်င္ရင္ ဒီလို အေျခခံေလးေတြကို အေလးထားျပီး လုပ္ရမယ္ ။ ကိုယ့္စိတ္ထားကို အဆင့္ျမႇင့္ပါ ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ပိုျပီး စိတ္ထားေကာင္း တဲ့ သူျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာဟာ ေလာကၾကီးရဲ့ အက်ိဳးကို ေဆာင္တာပဲ ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားႏိုင္တဲ့ သူ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ ။
ကားေမာင္းရင္း ျဖစ္တတ္တာကို ပဲ ဥပမာ ေပးျပီးေတာ့ စဥ္းစားၾကအုန္းစို႕ ။ ကိုယ္က ကားေမာင္းျပီးေတာ့ သြားေနတယ္ ။ ေနာက္က ကားတစ္စီး ကလည္း ေမာင္းလာျပီး ေတာ့ ေက်ာ္တက္ခ်င္ ေနတယ္။ အဲဒီ အခါမွာ ကိုယ္ က လမ္းမေပးဘဲ ပိတ္ေမာင္းရင္ လည္း ရတယ္ ။ ( လမ္းက်ဥ္း တဲ့ ေနရာ ဆိုပါ ေတာ့ ) ။ ဖယ္ေပးမယ္ ဆိုရင္လည္း ရတယ္။ အဲဒီ အခါမွာ ကိုယ္က စိတ္ထားေကာင္းေကာင္းေလးနဲ႕ ကိုယ့္ကားကို လမ္းေဘး ဘက္ကို ခ်ေပးလိုက္တယ္ ။ ေနာက္က ကားက ေက်ာ္တက္သြားတယ္ ။ ကိုယ္က လမ္းေပးလိုက္လို႕ သူသြားရတာ ။ ကိုယ္ ကခြင့္ျပဳလိုက္လို႕ သူ ရသြားတာ ေနာ္ ။ ဘယ္သူက Power ၾကီးသလဲ ။ ခြင့္ျပဳလိုက္ရတဲ့ သူက Power ၾကီးတယ္။ စိတ္ဓာတ္အင္အားၾကီးတယ္။
စဥ္းစားစရာေနာ္ ။ ကိုယ္က လမ္းမေပးဘဲ ပိတ္ေမာင္းထားလို႕ သူ ေက်ာ္တက္လို႕ မရတာကို Power လို႕ခံစားရတာနဲ႕ ကိုယ္က လမ္းေပးလိုက္လို႕ သူ ေက်ာ္တက္သြားလို႕ ရသြားတာကို Power လို႕ခံစားရတာ ႏွစ္မ်ိဳးမွာ ၊ ကိုယ္က ခြင့္ျပဳေပးလိုက္လို႕ သူ ရသြားတာကို Power လို႕ခံစားရတာက အက်ိဳးျပဳတဲ့ Power ျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရတဲ့ Power ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္က ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါလ်က္နဲ႕ ခြင့္မျပဳလို႕ သူ မရတာကို Power လို႕ခံစားရတာက အက်ိဳးမျပဳတဲ့ Power ျဖစ္တယ္ ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးမရွိဘူး ။ စိတ္မခ်မ္းသာဘူး ။ အဆင္မေျပဘူး ။
လူေတြရဲ့ စိတ္မွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္အင္အားၾကီးတဲ့ သူ ဆိုတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳး ကို လိုခ်င္ၾကတယ္ ။ အဲဒါကို မွန္ကန္တဲ့ နည္းနဲ႕ ရေအာင္ လုပ္သင့္တယ္ ။ ေပးတဲ့ သူက အင္အားၾကီးတဲ့ သူဆိုတာကို နားလည္သင့္တယ္ ။
ေပးႏိုင္တဲ့ စိတ္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့ စိတ္ ျဖစ္တယ္ ။ မေပးႏိုင္ တဲ့ စိတ္ဟာ မလြတ္လပ္တဲ့ စိတ္ ျဖစ္တယ္ ။ မေအးခ်မ္းတဲ့ စိတ္ျဖစ္တယ္ ။ တြန္႕တို တဲ့ စိတ္ျဖစ္တယ္ ။
အင္အားၾကီးတဲ့ သူဟာ ေပးႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္တယ္ ။ အင္အားၾကီးတဲ့သူဟာ စြန္႕လႊတ္ႏိုင္တဲ့ သူ ျဖစ္တယ္ ။ အင္အားၾကီး တဲ့ သူဟာ ဒီလို အေသးအမႊား( လမ္းပိတ္ေမာင္း တဲ့ ) နည္းမ်ိဳးနဲ႕ အႏိုင္မယူသင့္ဘူး ။ အင္အားၾကီး တဲ့သူဟာ အႏိုင္အ႐ႈံးကို မ စဥ္းစားဘူး ။ သင့္ေတာ္သလား ၊ မသင့္ေတာ္ဘူးလား ဆိုတာ ပဲစဥ္းစားတယ္ ။ အင္အားၾကီး တဲ့ သူဟာ အသိဉာဏ္ နဲ႕ ယွဥ္ျပီး စဥ္းစားတယ္ ။ ဆုံးျဖတ္တယ္ ။ ပုဂၢိဳလ္ စြဲမပါ ၊ ဘက္လိုက္တာမပါဘဲ လက္ရွိ အေျခအေန မွာ အသင့္ေတာ္ဆုံး ၊ အေကာင္းဆုံး ၊ အက်ိဳးအရွိဆုံး ကို ေရြးျပီး လုပ္တယ္ ။ အသိဉာဏ္ က ေရြးခ်ယ္တယ္ ။ ဆုံးျဖတ္တယ္ ။ အတၱစြဲ က ေရြးခ်ယ္တာ ဆုံးျဖတ္တာမဟုတ္ဘူး ။
ပုဂၢိဳလ္ စြဲ၊ အတၱစြဲ ရဲ့ လႊမ္းမိုး မႈေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္တဲ့ စိတ္နဲ႕ ၊ ဘက္လိုက္တဲ့ စိတ္နဲ႕ ၊ မသင့္ေတာ္မွန္းသိရက္ နဲ႕ မသင့္ေတာ္တာကို လုပ္ေနတဲ့ သူဟာ စစ္ မွန္တဲ့ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို မရႏိုင္ဘူး ။ ေနာက္ဆုံးလိုရင္းကို ေျပာရရင္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တစ္ေန႕တျခား ပိုျပီးေလးစားလာေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံ နဲ႕ လုပ္သင့္တယ္ ။ ကိုယ့္ ရဲ့ စိတ္ေနသေဘာထား ၊ ေနပုံ ၊ ထိုင္ပုံ ၊ ေျပာပုံ၊ ဆိုပုံ ၊ စည္းကမ္း ၊ သပ္ရပ္မႈ ၊ သန္႕ရွင္းမႈ ၊ ကိုယ္ နဲ႕ပတ္သက္သာ မွန္သမွ် အားလုံးကို ပိုျပီး ေကာင္းေအာင္ လုပ္သင့္တယ္ ။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ပိုျပီး ေကာင္းေအာင္ လုပ္တဲ့ နည္းနဲ႕ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားတဲ့သူ ၊ ကိုယ့္အက်ိဳးကို ေရာ ၊ အမ်ားအက်ိဳး ကို ပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့သူ ။ ေလာကၾကီး ကို အလွဆင္ႏိုင္တဲ့ သူေတြ ျဖစ္ၾကပါေစ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

အရင့္က်က္ဆုံးလူ


အရင့္က်က္ဆုံးလူဟာ အျခိဳးျခံဆုံးလူ

(ေလးစားပါတယ္ စာအုပ္မွ )


အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ သုံးႏိုင္မွ ၊ အဖိုးတန္ အဝတ္အထည္ေတြ ဝတ္ႏိုင္မွ လူ႕အဖိုးတန္ မဟုတ္ဘူး ။ ကိုယ့္တန္ဖိုးကို ကိုယ္သုံးတဲ့ ပစၥည္း နဲ႕ တန္ဖိုးမျဖတ္သင့္ဘူး ။
တကယ္ အသိဉာဏ္ေလးနက္တဲ့ သူဟာ သူမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာေအာင္ ႂကြားႂကြားဝါဝါ မဝတ္ဘူး ၊မေနဘူး ။ စိတ္ထား ရင့္က်က္ေလေလ ၊ အေနအထိုင္ အစားအေသာက္ ႐ိုးေလေလ ျဖစ္တာ ေတြ႕ရတယ္ ။ အရင့္က်က္ဆုံး လူဟာ အျခိဳးျခံဆုံးလူ ျဖစ္တာ ေတြ႕ရတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္မွာ ရွိပင္ ရွိေသာ္လည္းျခိဳးျခံ ရမယ္ ။ မရွိလို႕ ျခိဳးျခံတာ မဟုတ္ဘူး ။ ျဖဳန္းေနတဲ့ လူ ၊ ႂကြားေနတဲ့ လူကို ျမင္ရတဲ့ အခါ သူ႕စိတ္ကို ျမင္ေနရင္ ဘယ္လို သေဘာထားမလဲ ။တကယ္ေလးစားႏိုင္မလား ။ မရင့္က်က္တဲ့ သူကေတာ့ အားက်မယ္ ၊အထင္ၾကီးမယ္ ။ ဉာဏ္ရွိတဲ့ သူကေတာ့ အထင္မၾကီးဘူး ။
ျဖဳန္းႏိုင္တဲ့ သူေတြ ျဖဳန္းေနၾကတာ ကို အတုယူမွားျပီး ေတာ့ လိုက္တုရင္ လူ႕ အသိုင္းအဝိုင္း ပ်က္စီးမယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ အသိုင္းအဝိုင္းကို ေကာင္းေစခ်င္ ရင္ စည္းကမ္းရွိရွိ ေနျပရမယ္ ။ ျခိဳးျခိဳးျခံျခံ ေနျပရမယ္ ။ ကိုယ္က good example ျဖစ္ေအာင္ ေနတာကိုက ေလာကအက်ိဳးကို ေဆာင္တာျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္မွာ ေပါမ်ားေနရင္ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ ေနရာမွာ သုံးတာေကာင္းတယ္ ။
လူအမ်ားေလးစားတာကို ခံရတဲ့သူေတြကို ၾကည့္ရင္သူတို႕ဟာ အတတ္ႏိုင္ဆုံး အမ်ားအက်ိဳး ကိုေဆာင္ရြက္ ၾကတယ္။ အဲသလို ေစတနာ မွန္မွန္နဲ႕ အမ်ားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ လူေတြမ်ားလာရင္ ဒီအသိုင္းအဝိုင္းဟာ ပိုျပီးေတာ့ ေကာင္းလာမယ္ ။ ေပ်ာ္စရာ ပိုေကာင္းလာမယ္ ။ ေအးခ်မ္းမယ္ ။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေရြး စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရလာမယ္ ။
သိပ္ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္တဲ့ လူဟာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားမႈ ( self-respect )မရွိဘူး ။ ပတ္ဝန္းက်င္ ကလည္းသူ႕ကို တကယ္ ေလးစားမွာ မဟုတ္ဘူး ။
တကိုယ္ေကာင္း ဆန္တဲ့ လူဟာ တကယ္စိတ္ခ်မ္းသာ တဲ့ သူ ျဖစ္ႏိုင္မလား ။
တကိုယ္ေကာင္း ဆန္တဲ့သူဟာ ဣႆာ မစၧရိယ အားၾကီး တယ္ ။ ကိုယ့္မွာ ရွိတာကို မွ်ျပီး ခြဲေဝျပီး မသုံးႏိုင္ဘူး ။ သူမ်ားရဲ့ ၾကီးပြါးမႈ ၊ တိုးတက္မႈ ကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဝမ္းမသာႏိုင္ဘူး ။ မ လႊဲသာလို႕ ေပးရ ရင္ စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ နဲ႕ မေပးႏိုင္ဘူး ။ ေပးလိုက္ျပီးမွ ႏွေျမာေန တတ္တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ လူအမ်ားနဲ႕ ဆက္ဆံရာမွာ ကိုယ့္ဘက္က ေပးရမွာကို စိုးရိမ္ေနတတ္တယ္ ။ ေငြေၾကး ေပးရမွာ ၊ ပစၥည္းေပးရမွာ ၊ အခ်ိန္ေပးရမွာ ၊ ျပဳစုေပးရမွာ ၊ လုပ္ေပးရမွာ တြန္႕ဆုတ္ေနတတ္တယ္ ။ဒါေၾကာင့္ သူ႕မွာ မိတ္ေဆြေကာင္းရွားတယ္ ။ သူ တစ္ခုခု ေပးျပီးရင္ ဘာျပန္ရမလဲ လို႕ ေတြးေနတတ္ တယ္။ျပန္မရရင္ စိတ္ဆိုးတတ္တယ္။ သူ႕ စိတ္ဟာ မလြတ္လပ္ဘူး ။ ျပန္မရရင္စိတ္ဆိုး တတ္တယ္ ။ သူ႕စိတ္ဟာ မလြတ္လပ္ဘူး ။ အေပးအယူ အ႐ႈံးအျမတ္ကို ပဲ ေတြးေနတတ္တယ္ ။ ဆက္ဆံေရးေတြဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နဲ႕ဆက္ဆံတာမ်ားတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ တကယ္မရဘူး ။
ဒါေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာတဲ့ သူ ၊ လြတ္လပ္တဲ့ သူ ျဖစ္ခ်င္ရင္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ စိတ္ကို ျမင္ႏိုင္ဖို႕နဲ႕ ထိန္းႏိုင္ဖို႕လိုတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ သူမ်ား ဒုကၡ ေရာက္မွ ကိုယ့္မွာ အက်ိဳးရွိမယ့္ အလုပ္မ်ိဳးကို မလုပ္မိဖို႕ သတိထားရမယ္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေလာကကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ သူ


ေလာကကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ သူ
(ေလးစားပါတယ္ စာအုပ္မွ )


ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားေအာင္ ေနရမယ္ ။ ပတ္ဝန္းက်င္ ကလည္း ကိုယ့္ကို ေလးစားေအာင္ ေနရမယ္ ။ ဘယ္သူ ဘယ္လို ထင္ထင္ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး ဆိုျပီးေတာ့ေနခ်င္သလို ေနလို႕မရဘူး ။ အမ်ားနဲ႕ ေနၾကရတဲ့ ေလာကၾကီးမွာ ကိုယ့္ အတြက္ေကာ ၊ အမ်ားအတြက္ပါ အျမဲတမ္း တြဲျပီးေတာ့ စဥ္းစားရမယ္ ။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားႏိုင္တဲ့ သူ ၊ သူတစ္ပါးကို လည္း ေလးစားတဲ့ သူ ၊ သူတစ္ပါးရဲ့ ေလးစားမႈကို လည္း ထိုက္ထိုက္ တန္တန္ ခံ ရတဲ့ သူဟာ ေလာက ကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ သူျဖစ္တယ္ ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လည္း ေလးစားမႈရွိေအာင္ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းက လည္း ကိုယ့္ကို ေလးစားလာေအာင္ လူတိုင္း ၾကိဳးစား ျပီးေန ရင္ ဒီေလာကၾကီး ဟာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ေလာကၾကီး ျဖစ္မယ္ ။
နားလည္ ေစခ်င္တာက ဘဝမွာ ဒီလို အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ ကေလးေတြ က အေရးၾကီးဆုံး ဆိုတာပဲ ။ အိမ္ရဲ့ အုတ္ျမစ္လိုပဲ ။ သူမရွိရင္ က်န္တာ ဘာမွလုပ္လို႕ မျဖစ္ဘူး ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပညာတတ္ ေန တတ္ေန ၊ စိတ္ထားမေကာင္းဘူး ၊ အက်င့္စာရိတၱ မေကာင္းဘူး ၊ ခႏၶာ ကိုယ္ မသန္႕ရွင္းဘူး ၊ ေနထိုင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ လည္း မသန္႕ရွင္းဘူး ဆိုရင္ လူ႕အဖိုးတန္ လို႕ေျပာလို႕ မရဘူး ။
တခ်ိဳ႕ ပညာသိပ္ မတတ္ပါဘူး ။ ဘာဘြဲ႕မွ မရွိဘူး ။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ထား ေကာင္းတယ္ ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းတယ္ ၊ ေနတာ ၊ထိုင္တာ သပ္ရပ္တယ္ ၊ သန္႕ရွင္းတယ္ ။ အဲဒီလို လူကို ေလးစားပါတယ္ ။လုံ ့လဝီရိယ ရွိဖို႕ သိပ္အေရးၾကီးတယ္ ။ ကိုယ္တကယ္ တတ္ႏိုင္တာကို လုပ္ရဥ္း ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္သြားရမယ္ ။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ " ငါလူပ်င္း " လို႕ေတြးမိရင္ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ ။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားလို႕ရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး ။
မရေတာ့ဘူးေနာ္ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကေရာ " ဒီလူဟာ လူပ်င္းပါကြာ" လို႕ ေျပာလိုက္တဲ့ အခါ ၊ အဲဒီလို အေတြးမ်ိဳး ေတြးတယ္ ဆိုရင္ဘဲ ေလးစားမႈမ ရွိေတာ့လို႕ေတြးတာပဲ ။ ပ်င္းတာဟာ ေလာကၾကီးကို ဖ်က္ဆီးတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္ ။
ကိုယ့္မွာ ခႏၶာ ကိုယ္အင္အားေတြ ရွိတယ္ ။ စိတ္ဓာတ္အင္အားေတြ ရွိတယ္။ အသိဉာဏ္ အင္အားေတြရွိတယ္ ။ အဲဒီ အင္အားေတြ ကို ေကာင္းတဲ့ ေနရာမွာ အျပည့္ဝ သုံးေနရမယ္ ။ သုံးေနရင္ ထြက္ေနမယ္ ။ မသုံးဘဲ ထားရင္ ၾကာရင္ မထြက္ေတာ့ဘူး ။ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ အစြမ္းကုန္ လုပ္မွ တကယ္ ေက်နပ္မႈရမယ္ ။ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ မလုပ္ဘဲ ေလွ်ာ့လုပ္ရင္ ၾကာရင္ တျဖည္းျဖည္း နဲ႕ လုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ ေတြ ေလ်ာ့သြားမယ္ ။
ေကာင္းတယ္ ၊ လုပ္သင့္တယ္ ၊ အက်ိဳးရွိတယ္ လို႕ သိထားရင္ လုပ္ေနမွ ျဖစ္မယ္ ။ ေကာင္းတယ္ ၊ အက်ိဳးရွိတယ္ ၊ လုပ္သင့္တယ္ လို႕ သိလ်က္နဲ႕ မလုပ္ရင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားမႈနည္းသြားမယ္ ။ ပတ္ဝန္းက်င္ ကလည္း မေလးစားဘူး ။
လုပ္သင့္တာကို သိၾကပါတယ္။ သိသေလာက္ကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ ဆိုရင္ပဲ ေတာ္ေတာ္တိုးတက္မွာပါ ။ သိသေလာက္ကို ေတာင္ တကယ္မလုပ္ၾကဘူး ၊ သက္သာေအာင္ေနၾကတယ္ ၊ အခု သက္သာေအာင္ေနရင္ ေရရွည္မွာ မသက္သာ ဘူး ။ အေပ်ာ္အပါးကို ဦးစားေပးျပီး ေတာ့ ေရရွည္မွာ အက်ိဳးရွိမယ့္ အလုပ္ကို မလုပ္တဲ့ သူဟာ ေရရွည္ မွာ မေပ်ာ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ။ ပူပင္ေသာက မ်ားမယ္ ။
သိေတာ့သိတယ္ ၊ ဘာျဖစ္လို႕ မလုပ္တာလဲ ။ အဲဒါ စဥ္းစားဖို႕ ေကာင္းတယ္ ။ အေရးမၾကီးဘူးထင္လို႕လား ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားမႈ ရွိေအာင္ ေနဖို႕ ဆိုတာ အေရးအၾကီးဆုံးအလုပ္ျဖစ္တယ္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

မိုးကုတ္ဝိပႆနာ တရားေတာ္


မိုးကုတ္ဝိပႆနာ တရားေတာ္ ၏ ပမာဏ အရသာ


တရားအားထုတ္တယ္ ၊ တရားအားထုတ္တယ္ ဆိုၾကေပမယ့္ ခႏၶာဉာဏ္ ေရာက္မႈမရွိဘဲ တရားအားထုတ္ေန႐ုံမွ် ႏွင့္လိုရင္းမပါ ဘူး ဟု ဆိုရေပမည္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာ ဉာဏ္ေရာက္မႈသည္ အဓိက ျဖစ္သည္ ။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ၾကီးကဲ့ သို႕ေသာ သစၥာ ႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျဖတ္လမ္း ကို ေဟာၾကားေသာ ဆရာ ေကာင္း၊ လမ္းညႇြန္ေကာင္း၏ ဥပနိႆယကိုၾကားနာမႈရ မွသာလွ်င္ ခႏၶာ ဉာဏ္ေရာက္ဖို႕ လြယ္ကူေပလိမ့္ မည္။ အလုပ္တရားစရင္ ခႏၶာ ကိုယ္ၾကီးဟာ တရားဘဲ ။ ခႏၶာ ၾကီးဟာ အရင္းခံပဲ ၊ သစ္ပင္ၾကီး ၏ ဥပမာ ကဲ့သို႕ပင္ ျဖစ္တယ္ ။ အေပြးလဲ ၎မွာပင္ရွာ၍ ရႏိုင္သည္။ အေခါက္ ၊ အကာ ၊ အသား ၊ အႏွစ္၊ အသီး ၊ အပြင့္ ၊ဝတ္မႈံ၊ ဝတ္ဆန္ ၊ အရြက္၊ အခက္ ၊ အလက္ စသည္ ျဖင့္ အစုံအလင္ ၎မွာရွာ၍ ရႏိုင္သလို ခႏၶာ ၾကီးဟာလဲ ပင္မၾကီးပင္ျဖစ္ တယ္ ။ ႐ုပ္ ဆိုတာလဲ သူပဲ ၊ ေဝဒနာ ဆိုတာလဲ သူပဲ ၊ သညာ ဆိုတာလဲ သူပဲ ၊ သခၤါရ ဆိုတဲ့ ေစတနာ ကံ ေတြလဲ သူ ပဲ ၊ ဝိဉာဏ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ဆိုတာလဲ သူပဲ ၊ ဒြါရေျခာက္ပါး ဆိုတာ လဲ သူပဲ ၊ သုခ ဆိုတာလဲ သူ ပဲ ၊ ဒုကၡ ဆိုတာလဲ သူပဲ ၊ ဒြါရ ေျခာက္ပါးမွာ ေပၚလာ သမွ် သူ႕မွီ၍ ေပၚတာခ်ည့္ပဲ ၊ အနိစၥ - ဒုကၡ - အနတၱ တရားေတြ လဲ သူ႕ အေပၚမွာ ေပၚတာပဲ ၊ ၎ မွ ျဖာ၍ ထြက္တဲ့ တရားေတြ ခ်ည့္ပါဘဲ ၊ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား သည္လည္း အလုပ္တရားေဟာရင္ ခႏၶာ ၾကည့္ေဟာ ေတာ္မူတာပဲ ၊ ဒါေၾကာင့္ တရားရွာ ခႏၶာ မွာ ေတြ႕ တယ္ ဟု ေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္တယ္ ။ ခႏၶာ ရွိလ်က္သားနဲ႕ တရားမရွာ တတ္လို႕ ၊ တရားရွိလ်က္သားနဲ႕ တရားမရွာ တတ္ လို႕ သုတဝါ အရိယ သာဝေကာ ထံမွ တရားနာမႈ သည္ပညာ မ်က္လုံး မရ ေသးလို႕ ပညာ မ်က္လုံးလာယူတယ္ ဟုမွတ္ပါ ၊ ပညာ မ်က္လုံး နဲ႕ ခႏၶာ ကို ၾကည့္ ရမွာ ၊ ခႏၶာၾကည့္ ေတာ့ ခႏၶာ ၏ ပင္ကိုယ္ သေဘာကို ခႏၶာ ကေျပာလိမ့္ မည္။ သူေျပာ လူေျပာ မယူနဲ႕ ၊ ခႏၶာ ကေျပာတာ အမွန္ယူ ၊ ခႏၶာ က ေျပာတာ အမွန္သိမွ ယထာဘူတ ဉာဏ္ကို ရႏိုင္သည္ ။ ခႏၶာ အမွန္သိေအာင္လဲ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သိမွ ခႏၶာ ၏ ျဖစ္စဥ္ ကို သိမည္ ။ ခႏၶာ ဘယ္က စသလဲ ၊ ဘယ္ေနရာက ေနျပီး ဆက္ သလဲ ဆိုတာ သိဖို႕ အေရးၾကီးတယ္ ၊ ဒီလိုမွ မ သိရင္ရမ္း ႐ႈ မွန္း႐ႈ ျဖစ္လိမ့္မည္ ၊ ခႏၶာၾကီးဟာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လို႕မွတ္ပါ ၊ ခႏၶာၾကီးဟာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ေနတဲ့ ခႏၶာ လို႕မွတ္ပါ ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဆက္ေနတာသည္ ခႏၶာ ကိုယ္ၾကီး ၊ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျပတ္တာသည္ နိဗၺာန္ ေခၚသည္ ။
မိုးကုတ္ဝိပႆနာ ဓမၼ ရိပ္သာ မွာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျပတ္တဲ့ တရားခ်ည့္ ေန႕စဥ္ႏွင့္ အမွ် ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ဆရာ ေတာ္ၾကီး ၏ အသံသြင္း တရားေတြ ဖြင့္လွစ္ ေဟာၾကားေနသည္ ၊ထို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျပတ္လို သူတိုင္း လာေရာက္၍ နာၾကားႏိုင္ပါသည္ ။
အလုပ္တရား ဆိုတာ ခႏၶာက ေျပာတာအမွန္ယူရမယ္ ၊ အနိစၥ လကၡဏာ ျမင္ရင္ ပြါးမ်ား ေနတာပဲ ၊ သားသမီး မ်ားကိုမ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ျပီးၾကည့္သလို ခႏၶာ က ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးေနတာကို ေစာင့္ျပီး ၾကည့္ရမွာ ၊ ခႏၶာ နဲ႕ ဉာဏ္ တည့္ ဘို႕ အေရးဟာ အၾကီးဆုံးအေရးပဲ ။
ဝိပႆနာ အလုပ္ လုပ္ တယ္ ဆိုတာ တမင္ရွာျပီး လုပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး ၊ ကိုယ့္ခႏၶာ ကိုယ္ ၾကည့္႐ုံပါဘဲ ၊ ၾကည့္ ေတာ့ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီး ေနတာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခႏၶာ မွာ ေတြ႕ရမွာ ပဲ ၊ ခႏၶာ အရွိ ကို ဉာဏ္ အသိနဲ႕ ကိုက္ရင္ ယထာဘူတဉာဏ္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိတဲ့ ဉာဏ္ နိဗၺာန္ ဆိပ္ဦး ေရာက္ျပီလို႕ ဆိုႏိုင္တယ္ ၊ တစ္ အရွိနဲ႕ ႏွစ္ အသိ နဲ႕ ကိုက္ရင္ မဂ္ပဲ ၊ အလုပ္စဥ္ ၾကည့္ခ်င္ရင္ မွတ္တမ္းၾကည့္ ၊ အလုပ္ၾကည့္ ခ်င္ရင္ ခႏၶာ ကို ၾကည့္ ၊ တရားထိုင္ရတာ မေကာင္းဘူး ဆိုရင္ တရားၾကားခိုေနတယ္လို႕ မွတ္ ၊ ခႏၶာ ဆိုတာ ဓမၼပဲ ၊ ထို ခႏၶာ ဓမၼ ကျပတာကို ကိုယ့္ဉာဏ္က ျမင္လို႕ ၊ ခႏၶာ က အနိစၥ ကိုျပလို႕ အနိစၥ ဉာဏ္ ၊ ဒုကၡ ကိုျပလို႕ ဒုကၡ ဉာဏ္ ၊ အနတၱ ကိုျပလို႕ အနတၱ ဉာဏ္ ျဖစ္သြားတယ္ ။ ဓမၼ နဲ႕ တည့္တဲ့ ဉာဏ္သာလွ်င္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျပတ္တဲ့ ဉာဏ္ ၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လုပ္ယူ လို႕ရတဲ့ ဉာဏ္ မဟုတ္ဘူး ၊ ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္ လုပ္ယူတဲ့ ဉာဏ္ ဆိုရင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ကျပတ္ ကို မျပတ္ဘူး ။
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ဆိုတာ ( ဝါ ) ျဖစ္ပ်က္ ဆိုတာ ကိုယ့္ပါးစပ္ ကျဖစ္တာ မဟုတ္ ၊ ဓမၼ ကျပတာ ဓမၼ ကေျပာတာ ၊ ကိုယ္ ကလုပ္ယူတဲ့ ၊ အနိစၥ မဟုတ္ ျဖစ္ပ်က္မဟုတ္ ၊ ဓမၼ ကျပတဲ့ အနိစၥ ( ဝါ ) ျဖစ္ပ်က္ ၊ အဲဒါ မွ ျဖစ္ပ်က္ ဉာဏ္ ။
အေရးၾကီးတာ ကခႏၶာ ထဲ ဉာဏ္သြင္း ဖို႕ ဆိုတာ မွတ္ၾကစမ္းပါ ၊ ခႏၶာ ထဲ ဉာဏ္သြင္းတာ အလုပ္ ခြင္ဝင္ တာပဲ၊ ဉာဏ္ သြင္းတယ္ ဆိုတာ ကမၼႆကတဉာဏ္ ေလာက္သြင္းလို႕ မရဘူး ၊ ဒါေလာက္နဲ႕ ဆိုရင္ အ႐ိုး ၾကီးပြါးေရးပဲ ၊ ဘာဉာဏ္ နဲ႕ သြင္းရမလဲ ဆို ရင္ သစၥာႏုေလာမိက ဉာဏ္သြင္းရမယ္ ၊ သစၥာႏုေလာမိက ဉာဏ္ ဆိုတာ သစၥာ နဲ႕ ေလ်ာ္တဲ့ ဉာဏ္ပါပဲ ၊ သစၥာ တျခား အနိစၥ တျခားလို႕ မမွတ္ပါႏွင့္ ( ဝါ ) သစၥာ တျခား ျဖစ္ပ်က္တျခား မမွတ္ပါႏွင့္၊ ျဖစ္ျပီး ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနတာ သည္ ဒုကၡသစၥာ ခ်ည့္သာမွတ္ပါ ၊ အခ်ိဳ႕ က ဒုကၡသစၥာ သိမွ တရားအားထုတ္ ရမယ္ ဆိုေတာ့ ဒုကၡသစၥာ ဆိုတာ လြယ္လြယ္နဲ႕ ဘယ္သိႏိုင္ပါ့မလဲ ဆိုျပီး ဆင္ေျခေပးေနၾကသူေတြ မ်ားစြာ ရွိသည္ ။ သို႕ အတြက္ ျဖစ္ပ်က္ ႐ႈေနတာသည္ ဒုကၡသစၥာ ကိုသိ - သိ ေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ပါသည္ ။
ျဖစ္ျပီးပ်က္ ေနတဲ့ သေဘာ သည္ ၊ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေန တဲ့သေဘာ သည္ ၊ သုခလား ဒုကၡလား ဟူ၍သာ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားေဝဖန္ ၍ ၾကည့္ပါ ။
အခ်ိဳ႕ က ဒီမိုးကုတ္ရိပ္သာ မွာလာျပီး တရားနာေနရတာ တစ္ခါလာလဲ ျဖစ္ပ်က္ ၊ တစ္ခါလာလဲ ျဖစ္ပ်က္ ခ်ည့္ ေဟာေနတာပဲ ဟုေျပာခ်င္ေျပာ ၾကပါလိမ့္မယ္ ၊ မိမိ တို႕ သႏၲာန္ မွာျဖစ္ျပီး ပ်က္တဲ့ ဓမၼ ကလြဲျပီး မျဖစ္မပ်က္ တဲ့ သေဘာတရား မ်ားရွိပါရဲ့လား ဟု ဆင္ျခင္၍ ၾကည့္ၾကေစလိုပါသည္ ။ ျဖစ္ပ်က္ ရွိလ်က္ မျမင္ၾက၍ ဆရာေတာ္ၾကီး ဤမွ်ေဟာၾကားေတာ္ မူေနရပါ သည္….. ေယာဂီအေပါင္းတို႕ ….. ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...