အဂၤုလိ မာလသုတ္ေတာ္ ျဖစ္စဥ္


အဂၤုလိ မာလသုတ္ေတာ္ ျဖစ္စဥ္


သာဝတၳိျပည္ ပေႆာနဒီေကာသလမင္းၾကီး ၏ အတိုင္ပင္ခံပညာရွိ ပေရာဟိတ္ၾကီး ၏ ဇနီးပုေဏၰး မၾကီး မႏၲာနီ တြင္ သား တစ္ေယာက္ဖြားျမင္ရာဖြားျမင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တစ္ျပည္လုံးရွိ လက္နက္မ်ား အေရာင္တဝင္းဝင္း ထြက္လာသျဖင့္ ေကာသလ မင္းၾကီးက ေမးရာ ပုဏၰားေတာ္ၾကီးက မိမိ၏ဇနီး မွေမြးဖြားေသာ သား၏နကၡတ္ ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္၍ ၎သားကို သုတ္သင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ပါမည္ ဟု သံေတာ္ဦးတင္ေလ်ာက္ေလသည္ ။
မင္းၾကီးက " တိုင္းျပည္ကို လုယူမည့္ သူပုန္ျဖစ္မည္လား " ေမးရာ ပုေရာဟိတ္ၾကီးက ထီးနန္းကို လုယူမည့္သူမဟုတ္ပါ ၊ ေတာတြင္း လူဆိုးသာ ျဖစ္ပါမည္ ေျပာသျဖင့္ မင္းၾကီးက " ဇီဝိတဒါန အသက္ရွင္ပါေစ ၊ မေသပါေစႏွင့္" ဟု မိန္႕ၾကားသျဖင့္ " ဟႎသက " အမည္ေပး၍ ဆက္လက္ေမြးျမဴထားေလသည္ ။
အရြယ္ေရာက္ေသာတကၠသိုလ္ဒိသာပါေမာကၡဆရာၾကီး ထံပညာသင္ ေစလႊတ္ထား၏ ။ တပည့္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ဟႎသက မွာ ဖ်တ္လတ္သြက္လက္ သျဖင့္ ဆရာကေတာ္ၾကီးက ဟႎသက ကို လက္စြဲျပဳေစခိုင္းေလ့ရွိသည္။ ဆရာကေတာ္ၾကီးက အေရးေပးသည္ကို မနာလိုေသာ တပည့္မ်ားသည္ ဟႎသက မွာ ဆရာကေတာ္ၾကီးအေပၚ ၌ မ႐ိုးသားေၾကာင္း ဆရာၾကီး အားကုန္းေခ်ာစကား ဆိုၾကေလေတာ့သည္ ။
ဆရာၾကီး သည္အထင္လြဲကာ ဟႎသက အား ပညာစုံျပီျဖစ္၍ ပညာေၾကး ကန္ေတာ့ရန္ " လူ႕လက္ညႇိဳးတစ္ေထာင္ျဖတ္၍ယူခဲ့" ဟု အႏုနည္းျဖင့္ ေသလမ္းကို ညႇြန္ၾကားလိုက္ေလသည္ ။
ဟႎသက သည္လည္း ဆရာၾကီးအေပၚ၌ ၾကည္ညိဳေလးစားစြာ ျဖင့္ ဩဝါဒ အတိုင္း သာဝတၳိျပည္ အနီး ဇာလိယေတာတန္းထဲ တြင္ ေနကာ ဓားတစ္ေခ်ာင္း ျဖင့္ လာလာ သမွ်ေသာ လူမ်ားကို သတ္၍ လက္ညႇိဳးျဖတ္ကာ ၾကိဳးႏွင့္သီျပီး လည္ပင္းမွာ ဆြဲထားေလေတာ့သည္ ။
ထိုအခ်ိန္က စ၍ ဟႎသက အမည္မွ အဂၤုလိမာလ ဟုအမည္တြင္ကာ ဘုရင္မင္းျမတ္ ကိုယ္တိုင္ထြက္၍ ႏွိမ္နင္းရန္ ၾကံသည္အထိ ရာဇဝတ္ေကာင္ၾကီး တစ္ဦးသဖြယ္ ၾကီးက်ယ္လာေတာ့သည္ ။
ေကာသလ မင္းၾကီးကိုယ္တိုင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ထြက္၍ လက္ရ ဖမ္းမည္ဟု သိေသာေန႕တြင္ မႏၲာနီ ပုေဏၰး မၾကီးသည္ သားအေပါ့ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ က႐ုဏာ ျဖင့္ဇာလိယ ေတာတန္းသို႕ အေျပးလွမ္းကာ သားကို ေတာ္ရာ လြတ္ရာ သို႕ ေရွာင္ရွားရန္ ဟစ္ေအာ္ သတိေပးေလေတာ့သည္ ။
အဂၤုလိမာလ အဖို႕မွာ လည္း တစ္ေထာင္ျပည့္ရန္ လက္တစ္ေခ်ာင္းသာ လို ေသာေန႕မွာ ေမြးသမိခင္ ေက်းဇူးရွင္ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္သတိေပးေလရာ ဘုယ်ာဥ္ကိုယ္တိုင္လူ ဆိုးဖမ္းထြက္မည့္ေန႕ျဖစ္၍ ဤေတာတန္းမ်ား၌ ျဖတ္သန္းမည့္အျခားသူ မရွိဘဲ တစ္ဦးတည္းေသာလာသူမွာလည္း မိခင္ရင္း ျဖစ္ေနေတာ့ရာ ...ယေန႕ လက္ညႇိဳးတစ္ေထာင္ျပည့္ပါက ဆရာ့ထံျပန္၍ ကန္ေတာ့လိုေသာ အဂၤုလိမာလ မွာ " မာတာပိတု ဂူေဏာ အနေႏၲာ " သေဘာသက္ဝင္ မဆင္ျခင္ႏိုင္ဘဲ မိခင္ရင္းလက္ညႇိဳး ကို ျဖတ္ရန္ၾကံစည္ကာဓားဆြဲ၍ လိုက္ေလသည္ ။
သတၱဝါ ေဝေန မ်ားဗိုလ္ေျခကို က႐ုဏာ ေတာ္ အနႏၲျဖင့္ ဒိဗၺစကၡဳ ဉာဏ္ေတာ္ျမတ္ျဖင့္ ၾကည့္႐ႉ႕ကယ္တင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ေတာ္ မူေသာျမတ္စြာဘုရား သခင္သည္ မိခင္ ႏွင့္ သားအၾကား ဘြားခနဲဝင္၍မိခင္ ကို ကာကြယ္လိုက္ေလေတာ့သည္ ။
အေျပးလွ်င္ေသာ သားသမင္ကို ပင္ အစဥ္အျမဲရေအာင္ ဖမ္းယူႏိုင္ေသာ အဂၤုလိမာလ မွာ ဘုရားရွင္ကို လိုက္၍ မမီႏိုင္သည့္ အဆုံး" ရဟန္းၾကီး ရပ္ေလာ့ " ဟုလူဆိုး ပီပီ အမိန္႕ေပးေလေတာ့သည္ ။
ဗုဒၶ ဘုရားရွင္က " အဂၤုလိမာလ ၊ ငါကားရပ္ေန၏ ၊ သင္သာ မရပ္ေသးပါတကား " ဟု မိန္႕ရာ အဂၤုလိမာလ က " ရဟန္းၾကီး ၊ အဘယ့္ ေၾကာင့္ မုသားေျပာသနည္း " ဟု ထပ္ဆင့္ေမးသျဖင့္ ဘုရားရွင္ က သံသရာ အမိုက္ဇာတ္ကို အျမစ္ မျဖတ္ဘဲ တဝဲလည္လည္ မရပ္မနား ေျပးလႊားေနျခင္း အဓိပၸါယ္ကို အလြယ္ ႏွင့္ နားလည္ရန္ ေဟာသျဖင့္ ပါရမီ ရင့္ျပီးသူ အဂၤုလိမာလ မွာ တစ္ထိုင္တည္း ျဖင့္ " ဧဟိ ဘိကၡဳ " ရဟန္း ျဖစ္ေလေတာ့သည္ ။
လူဆိုး ဖမ္းထြက္လာေသာ မင္းၾကီးမွာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္တြင္ ရဟန္းျဖစ္ေနေသာ အဂၤုလိမာလ ကို ကန္ေတာ့၍သာ နန္းေတာ္သို႕ ျပန္ရရွာေလေတာ့သည္ ။
ရဟန္းျမတ္ဣေျႏၵ ႏွင့္ျပည့္စုံစြာ ဆြမ္းခံထြက္လာေသာအဂၤုလိမာလ ကို ျမိဳ႕တြင္းမွ လက္ညႇိဳးျဖတ္ခံရသူမ်ားက တုတ္ ၊ ခဲ ၊ အုတ္ ၊ ေက်ာက္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္ အတြက္ ဒဏ္ရာမ်ားရေသာ္လည္း သည္းခံ၍ သာသီတင္းသုံး ေနရရွာသည္ ကို ျမတ္စြာဘုရား က ေခၚယူ၍ မီးမဖြားႏိုင္ေသာ သူ တို႕အားသစၥာ ျပဳျပီး မီးဖြားေစေသာဂါထာ မႏၲန္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးေတာ္မူ၏ ။
အဂၤုလိမာလ ရဟႏၲာျမတ္ ၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ မီးမဖြားႏိုင္သူတို႕ လြယ္ကူစြာ မီးဖြားႏိုင္သည္မွ စ၍ၾကည္ညိဳသူေပါမ်ား ျခင္း ရယူႏိုင္ေသာ ရဟႏၲာ မေထရ္ျမတ္ တစ္ပါးျဖစ္သြားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အဂၤုလိမာလ သုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ပြါးမ်ားခဲ့ၾကသည္ ။
…………………………………………………………………

အဂၤုလိ မာလသုတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း၏ အက်ိဳး

မီးဖြားခက္ခဲ ေသာ သေႏၶေဆာင္ကိုယ္ဝန္သည္မ်ား ဤပရိတ္ေတာ္ မႏၲန္ေရတိုက္ေပးပါက က်န္းမာ ခ်မ္းသာစြာ အလြယ္တကူဖြားျမင္ႏိုင္ပါသည္ ။ ကိုယ္ဝန္ႏႈတ္ပိုက္ရွိသူမ်ား အျမဲတေစ ရြတ္ဖတ္ပါက ခက္ခဲမရွိ ေခ်ာေမာစြာ ဖြားျမင္ႏိုင္၏ ။
လူသာမက အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ား ေမြးဖြားရ ခက္လွ်င္ ဤပရိတ္မႏၲာန္ ေရျဖင့္ပင္ ဖ်န္းပက္တိုက္ေပးပါက လြယ္ကူစြာ ဖြားျမင္ရေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...