ပရိတ္ေတာ္ဟူသည္

ပရိတ္ေတာ္ဟူသည့္ စကားသည္ ပရိတၱဟူ သည့္ ပါဠိမွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
အရံအတားဟု ဆိုလိုေၾကာင္း ပရိတ္အဖြင့္က်မ္းမ်ားက ဆိုပါသည္။
ပရိတၱသဒၵါသည္ ထက္၀န္းက်င္မွ က်ေရာက္လာတတ္ေသာ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္တို႕ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဖြင့္ဆိုေပေသးသည္။
တနည္းအားျဖင့္ အကာအကြယ္ဟု လည္းေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။
မည္သို႕ပင္ဆိုေစ ပရိတ္ဟူသည္ ေရာဂါေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ေအာင္၊ မက်ေရာက္ေအာင္ထက္၀န္းက်င္မွ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္တတ္ေသာ တရားေတာ္ဟူ၍ မွတ္သားနိုင္ပါသည္

ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားရွင္ ေလးဆယ့္ငါး၀ါကာလအတြင္း ေဟာၾကားခဲ့သည့္ ဗုဒၶါ ဘိေသက ေဒသနာေတာ္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါ အျပည့္ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါက ေလာကီ ေလာကုတ္အက်ိဳး ႏွစ္ျဖာတို႕ကို မုခ်မွန္ကန္စြာ ရရွိနိုင္ ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ပရိတ္ေတာ္တို႕တြင္ 'ပရိတၱံ တံ ဘဏာမေဟ' ဟူေသာ အမႊမ္းပါလွ်င္ ပရိတ္ၾကီးဟု ေခၚတြင္၍ ပရိတၱံ သီးသန္႕မပါေသာ 'မဂၤလံ တံ ဘဏာမေဟ' အမႊမ္းပါလွ်င္ ပရိတ္ငယ္ ျဖစ္သည္ဟု ေရွးပညာရွင္မ်ားက မိန္႕ဆိုၾကပါသည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ သဒၶါတရား ထက္ထက္သန္သန္၊ အက်င့္ေကာင္းသီလတို႕ျဖင့္ ရြတ္ဆိုပါက အစြမ္းထက္ျမက္၍ မိမိလိုရာ ခရီးကို မလြဲဧကန္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...