အမွ်ေဝရန္

 
ဤသို႕ျပဳရ၊ ျမတ္ပုညကို၊ ၾကီးထျမင့္ေခါင္၊ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ဦး၊ မကက်ဴးသား၊ ေက်းဇူးအရွင္၊ ေမြးမိခင္ႏွင့္ ဖခင္တို႕အား၊ ရျငားပါေစ အမွ်ေဝ၏။

မေသြနိစၥ၊ ဤကာယကို၊ ေစာင့္ထေပလတ္၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္လည္း၊ မလပ္ေစရ၊ ေပးေဝငွ၏။

မိတၱေဆြဉာ၊ ဆရာသမား၊ ဘိုးဘြားကစ၊ ယမရာဇာ၊ ေဒဝါယကၡ၊ ဣႏၵဘုမၼာ၊ အာကာသနတ္၊ အထူးမွတ္၍၊ မျပတ္ပုည၊ ကုသလကို၊ ရၾကပါေစ၊ အမွ်ေဝ၏။

သေဗၺသတၱာ၊ သတၱဝါဟု၊ နာနာေလာက၊ အနႏၲတြင္၊ မျပတ္စဥ္ကာ၊ သတၱဝါသ၊ ဘံုကိုးဝႏွင့္၊ ဝိညာဏ႒ိတိ၊ တည္ရွိခုႏွစ္ပါး၊ မ်ားစြာလုံးစုံ၊ ဘုံသံုးဆယ့္တစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္သမွ်၊ ေဝေနယ်အား၊ အမွ်ကုသိုလ္၊ ေပးေဝလို၏။

ထိုကုသလ၊ ဤပုညကို၊ အမွ်ရၾကသည္၊ ျဖစ္ေစေသာ္ဝ္။ ဝႆုႏၵေရ၊ ဤေျမပံသု၊ သိလာထုလည္း၊ သက္ေသအမႈ၊ တည္ေစေသာ္ဝ္။

အမွ်၊ အမွ်၊ အမွ်၊ ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့။

သာဓု - သာဓု - သာဓု

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေမတၱာသုတ္လာ ေမတၱာပို႕နည္း - ၁၁နည္း

 

၁။ လုံးစံုမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၂။ ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္၊ ၂ရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၃။ ျမင္အပ္၊ မျမင္အပ္၊ ၂ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၄။ ေဝးေနနီးေန၊ ၂ေထြမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၅။ ဘဝဇာတ္ဆုံး၊ မဆုံးမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၆။ ရွည္တိုအလတ္၊ သုံးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၇။ ၾကီးငယ္အလတ္၊ သံုးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၈။ ဆူၾကံဳအလတ္၊ သံုးရပ္ကခႏၶာ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၉။ လူအခ်င္းခ်င္း၊ လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

၁၀။ အထင္ေသးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

၁၁။ ဆင္းရဲလိုျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေတာင္ကြၽန္းသမၺဳေဒၶ

 

သမၺဳေဒၶ အ႒ဝီသဥၥ၊ ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက။
ပဥၥႆတသဟႆာနိ၊ နမာမိ သိရသာမဟံ။
အပၸကာ ဝါလုကာ ဂဂၤါ၊ အနႏၲာနိဗၺဳတာ ဇိနာ။
ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ၊ အာဒေရန နမာမဟံ။
နမကၠရာႏုဘာေဝန၊ ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေဝ။
အေနကအႏၲရာရာပိ၊ ဝိနႆႏၲဳ အေသသေတာ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး

 
ၾသကာသ၊ ၾသကာသ ၊ ၾသကာသ ၊
ဲကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ
သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို
ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ
ပထမ ၊ ဒုတိယ ၊ တတိယ၊
တစ္ၾကိမ္ ၊ႏွစ္ၾကိမ္ ၊သံုးၾကိမ္ ေျမာက္ေအာင္
ဘုရားရတနာ ၊ တရားရတနာ ၊သံဃာရတနာ ၊
ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႕ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္
လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား ။

ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္
အပါယ္ေလးပါး ၊ ကပ္သံုးပါး ၊ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး ၊
ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး ၊ဗ်ႆနတရားငါးပါး တို႕မွ
အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍
နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာာ္ျမတ္ကို ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...