အာဋာနာဋိယသုတ္ေတာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္စဥ္


အာဋာနာဋိယသုတ္ေတာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္စဥ္


ရာဇျဂိဳဟ္ ျပည္ၾကီးအနီး ဂိဇၥ်ကုဋ္ ေတာင္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူစဥ္ တစ္ညေသာ သန္းေခါင္ယံ ၌ျမင္းမိုရ္ ေတာင္၏ ေလးမ်က္ႏွာတြင္ေနၾကကုန္ ေသာဓတရ႒ နတ္မင္း ၊ ဝိ႐ူဠွက နတ္မင္း ၊ ဝိ႐ူပကၡ နတ္မင္း ၊ ကုေဝရနတ္မင္း ၊ ဤ နတ္မင္းၾကီးေလးပါး သည္ ျမတ္စြာဘုရား အားလာေရာက္ဖူးေျမႇာ္ၾကေလသည္ ။
ဖူးေျမႇာ္ ၾကျပီး နတ္မင္းၾကီးေလးပါးတို႕ကိုယ္စား ကုေဝရ နတ္မင္းၾကီး က ဦးေဆာင္ေလွ်ာတ္ထားသည္မွာ ...လူေကာင္း လူဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကသလို နတ္ေလာက ၊ ဘီလူးေလာက ၌လည္း အေကာင္း ၊ အဆိုး ႏွစ္ မ်ိဳး ရွိၾကပါသည္ ။
အရွင္ဘုရား၏ သာသနာေတာ္အတြင္းရွိ တရားဓမၼ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ သူ ဥပါသကာ ၊ ဥပါသိကီ တို႕အား သာသနာေတာ္ ကို မၾကည္ညိဳသူ ဘီလူးဆိုး ၊ နတ္ဆိုးမ်ားက ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ ေျခာက္လွန္႕ျခင္း ျပဳပါက တပည့္ေတာ္မွာလည္း တာဝန္မကင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ။
သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ထိုနတ္ဆိုးမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ေစေသာ ၊ နာခံေစေသာ ၊ တပည့္ ေတာ္ ၏ နာမည္ပါေသာ အာဋာနာဋိယ နတ္ ျမိဳ႕ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အမိန္႕ေတာ္ ျပန္တမ္း စည္းကမ္းသဖြယ္ ျဖစ္သည့္ အရံအတား ပရိတ္ေတာ္ တရားေဒသနာေတာ္ ကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါ ဟု နားေတာ္ ေလွ်ာက္ေလ၏ ။
ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား သည္ ဝိပႆီ စေသာ ျမတ္စြာဘုရား ခုႏွစ္ဆူ အားရွိခိုးျခင္း မွအစ နတ္မင္းၾကီးမ်ား၏ အမည္ပါေသာ အာဋာနာဋိယ သုတ္ေတာ္ ကို ထုတ္ေဖာ္ ေဟာၾကား၍ ရြတ္ပြါးသရဇၥ်ာယ္ခဲ့ ၾကေလသည္ ။
………………………………………………………………………….

အာဋာနာဋိယ သုတ္ေတာ္ရြတ္ဖတ္ျခင္း ၏ အက်ိဳး

ဤသုတ္ေတာ္ကို ေန႕စဥ္ မျပတ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ ျခင္းျဖင့္နတ္တို႕က ေစာင္မ သည္ ။ အကာအကြယ္ ေပးသည္ ။ အေမွာင့္ပေယာဂ မ်ား မကပ္ေရာက္ႏိုင္ ၊ မိစၧာ ဝါဒီ ပညာသည္ တို႕ ျပဳစားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္၏ ။ မေကာင္းေသာ ျဂိဳဟ္စီး ဒသာကံၾကမၼာ တို႕မွလြတ္ကင္း ခ်မ္းသာ ေစ ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး သတၱိ ရွိေလသည္ ။

No comments: