အင္အားၾကီးတဲ့ စိတ္


ေပးႏိုင္တဲ့ စိတ္ဟာ အင္အားၾကီးတဲ့ စိတ္

(ေလးစားပါတယ္ စာအုပ္မွ )


သူမ်ားကို အကူညီ ေပးလိုက္ျခင္းအား ျဖင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားမႈ တိုးလာတယ္ ။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈလည္း ရတယ္။ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ အဆင့္ျမင့္ တဲ့ ေက်နပ္မႈ ျဖစ္တယ္။
သူမ်ားကို ဒုကၡ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ျပီး သူမ်ား ဒုကၡ ေရာက္လို႕ ေက်နပ္မႈရတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးက ေတာ္ေတာ္အဆင့္နိမ့္တဲ့ ေက်နပ္မႈ ျဖစ္တယ္ ။ ဒီလို လူကို ပတ္ဝန္းက်င္က ေလးစားမွာ မဟုတ္ဘူး ။
လူ႕ ေလာက ၾကီးကို ပိုျပီးေကာင္းလာေစခ်င္ရင္ ဒီလို အေျခခံေလးေတြကို အေလးထားျပီး လုပ္ရမယ္ ။ ကိုယ့္စိတ္ထားကို အဆင့္ျမႇင့္ပါ ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ပိုျပီး စိတ္ထားေကာင္း တဲ့ သူျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာဟာ ေလာကၾကီးရဲ့ အက်ိဳးကို ေဆာင္တာပဲ ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားႏိုင္တဲ့ သူ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ ။
ကားေမာင္းရင္း ျဖစ္တတ္တာကို ပဲ ဥပမာ ေပးျပီးေတာ့ စဥ္းစားၾကအုန္းစို႕ ။ ကိုယ္က ကားေမာင္းျပီးေတာ့ သြားေနတယ္ ။ ေနာက္က ကားတစ္စီး ကလည္း ေမာင္းလာျပီး ေတာ့ ေက်ာ္တက္ခ်င္ ေနတယ္။ အဲဒီ အခါမွာ ကိုယ္ က လမ္းမေပးဘဲ ပိတ္ေမာင္းရင္ လည္း ရတယ္ ။ ( လမ္းက်ဥ္း တဲ့ ေနရာ ဆိုပါ ေတာ့ ) ။ ဖယ္ေပးမယ္ ဆိုရင္လည္း ရတယ္။ အဲဒီ အခါမွာ ကိုယ္က စိတ္ထားေကာင္းေကာင္းေလးနဲ႕ ကိုယ့္ကားကို လမ္းေဘး ဘက္ကို ခ်ေပးလိုက္တယ္ ။ ေနာက္က ကားက ေက်ာ္တက္သြားတယ္ ။ ကိုယ္က လမ္းေပးလိုက္လို႕ သူသြားရတာ ။ ကိုယ္ ကခြင့္ျပဳလိုက္လို႕ သူ ရသြားတာ ေနာ္ ။ ဘယ္သူက Power ၾကီးသလဲ ။ ခြင့္ျပဳလိုက္ရတဲ့ သူက Power ၾကီးတယ္။ စိတ္ဓာတ္အင္အားၾကီးတယ္။
စဥ္းစားစရာေနာ္ ။ ကိုယ္က လမ္းမေပးဘဲ ပိတ္ေမာင္းထားလို႕ သူ ေက်ာ္တက္လို႕ မရတာကို Power လို႕ခံစားရတာနဲ႕ ကိုယ္က လမ္းေပးလိုက္လို႕ သူ ေက်ာ္တက္သြားလို႕ ရသြားတာကို Power လို႕ခံစားရတာ ႏွစ္မ်ိဳးမွာ ၊ ကိုယ္က ခြင့္ျပဳေပးလိုက္လို႕ သူ ရသြားတာကို Power လို႕ခံစားရတာက အက်ိဳးျပဳတဲ့ Power ျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရတဲ့ Power ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္က ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါလ်က္နဲ႕ ခြင့္မျပဳလို႕ သူ မရတာကို Power လို႕ခံစားရတာက အက်ိဳးမျပဳတဲ့ Power ျဖစ္တယ္ ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးမရွိဘူး ။ စိတ္မခ်မ္းသာဘူး ။ အဆင္မေျပဘူး ။
လူေတြရဲ့ စိတ္မွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္အင္အားၾကီးတဲ့ သူ ဆိုတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳး ကို လိုခ်င္ၾကတယ္ ။ အဲဒါကို မွန္ကန္တဲ့ နည္းနဲ႕ ရေအာင္ လုပ္သင့္တယ္ ။ ေပးတဲ့ သူက အင္အားၾကီးတဲ့ သူဆိုတာကို နားလည္သင့္တယ္ ။
ေပးႏိုင္တဲ့ စိတ္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့ စိတ္ ျဖစ္တယ္ ။ မေပးႏိုင္ တဲ့ စိတ္ဟာ မလြတ္လပ္တဲ့ စိတ္ ျဖစ္တယ္ ။ မေအးခ်မ္းတဲ့ စိတ္ျဖစ္တယ္ ။ တြန္႕တို တဲ့ စိတ္ျဖစ္တယ္ ။
အင္အားၾကီးတဲ့ သူဟာ ေပးႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္တယ္ ။ အင္အားၾကီးတဲ့သူဟာ စြန္႕လႊတ္ႏိုင္တဲ့ သူ ျဖစ္တယ္ ။ အင္အားၾကီး တဲ့ သူဟာ ဒီလို အေသးအမႊား( လမ္းပိတ္ေမာင္း တဲ့ ) နည္းမ်ိဳးနဲ႕ အႏိုင္မယူသင့္ဘူး ။ အင္အားၾကီး တဲ့သူဟာ အႏိုင္အ႐ႈံးကို မ စဥ္းစားဘူး ။ သင့္ေတာ္သလား ၊ မသင့္ေတာ္ဘူးလား ဆိုတာ ပဲစဥ္းစားတယ္ ။ အင္အားၾကီး တဲ့ သူဟာ အသိဉာဏ္ နဲ႕ ယွဥ္ျပီး စဥ္းစားတယ္ ။ ဆုံးျဖတ္တယ္ ။ ပုဂၢိဳလ္ စြဲမပါ ၊ ဘက္လိုက္တာမပါဘဲ လက္ရွိ အေျခအေန မွာ အသင့္ေတာ္ဆုံး ၊ အေကာင္းဆုံး ၊ အက်ိဳးအရွိဆုံး ကို ေရြးျပီး လုပ္တယ္ ။ အသိဉာဏ္ က ေရြးခ်ယ္တယ္ ။ ဆုံးျဖတ္တယ္ ။ အတၱစြဲ က ေရြးခ်ယ္တာ ဆုံးျဖတ္တာမဟုတ္ဘူး ။
ပုဂၢိဳလ္ စြဲ၊ အတၱစြဲ ရဲ့ လႊမ္းမိုး မႈေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္တဲ့ စိတ္နဲ႕ ၊ ဘက္လိုက္တဲ့ စိတ္နဲ႕ ၊ မသင့္ေတာ္မွန္းသိရက္ နဲ႕ မသင့္ေတာ္တာကို လုပ္ေနတဲ့ သူဟာ စစ္ မွန္တဲ့ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို မရႏိုင္ဘူး ။ ေနာက္ဆုံးလိုရင္းကို ေျပာရရင္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တစ္ေန႕တျခား ပိုျပီးေလးစားလာေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံ နဲ႕ လုပ္သင့္တယ္ ။ ကိုယ့္ ရဲ့ စိတ္ေနသေဘာထား ၊ ေနပုံ ၊ ထိုင္ပုံ ၊ ေျပာပုံ၊ ဆိုပုံ ၊ စည္းကမ္း ၊ သပ္ရပ္မႈ ၊ သန္႕ရွင္းမႈ ၊ ကိုယ္ နဲ႕ပတ္သက္သာ မွန္သမွ် အားလုံးကို ပိုျပီး ေကာင္းေအာင္ လုပ္သင့္တယ္ ။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ပိုျပီး ေကာင္းေအာင္ လုပ္တဲ့ နည္းနဲ႕ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားတဲ့သူ ၊ ကိုယ့္အက်ိဳးကို ေရာ ၊ အမ်ားအက်ိဳး ကို ပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့သူ ။ ေလာကၾကီး ကို အလွဆင္ႏိုင္တဲ့ သူေတြ ျဖစ္ၾကပါေစ ။

1 comment:

ျမရြက္ေဝ said...

ငယ္ငယ္က ရြတ္ဖူးတဲ့ကဗ်ာ
"မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစားမည္၊
မိမိအတန္းကို ေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစားမည္၊ မိမိတိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစားမည္"ကို ျပန္သတိရသြားတယ္။ ကိုယ့္ကိုကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႕က ပထမဘဲေနာ္။