မိုးကုတ္ဝိပႆနာ တရားေတာ္


မိုးကုတ္ဝိပႆနာ တရားေတာ္ ၏ ပမာဏ အရသာ


တရားအားထုတ္တယ္ ၊ တရားအားထုတ္တယ္ ဆိုၾကေပမယ့္ ခႏၶာဉာဏ္ ေရာက္မႈမရွိဘဲ တရားအားထုတ္ေန႐ုံမွ် ႏွင့္လိုရင္းမပါ ဘူး ဟု ဆိုရေပမည္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာ ဉာဏ္ေရာက္မႈသည္ အဓိက ျဖစ္သည္ ။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ၾကီးကဲ့ သို႕ေသာ သစၥာ ႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျဖတ္လမ္း ကို ေဟာၾကားေသာ ဆရာ ေကာင္း၊ လမ္းညႇြန္ေကာင္း၏ ဥပနိႆယကိုၾကားနာမႈရ မွသာလွ်င္ ခႏၶာ ဉာဏ္ေရာက္ဖို႕ လြယ္ကူေပလိမ့္ မည္။ အလုပ္တရားစရင္ ခႏၶာ ကိုယ္ၾကီးဟာ တရားဘဲ ။ ခႏၶာ ၾကီးဟာ အရင္းခံပဲ ၊ သစ္ပင္ၾကီး ၏ ဥပမာ ကဲ့သို႕ပင္ ျဖစ္တယ္ ။ အေပြးလဲ ၎မွာပင္ရွာ၍ ရႏိုင္သည္။ အေခါက္ ၊ အကာ ၊ အသား ၊ အႏွစ္၊ အသီး ၊ အပြင့္ ၊ဝတ္မႈံ၊ ဝတ္ဆန္ ၊ အရြက္၊ အခက္ ၊ အလက္ စသည္ ျဖင့္ အစုံအလင္ ၎မွာရွာ၍ ရႏိုင္သလို ခႏၶာ ၾကီးဟာလဲ ပင္မၾကီးပင္ျဖစ္ တယ္ ။ ႐ုပ္ ဆိုတာလဲ သူပဲ ၊ ေဝဒနာ ဆိုတာလဲ သူပဲ ၊ သညာ ဆိုတာလဲ သူပဲ ၊ သခၤါရ ဆိုတဲ့ ေစတနာ ကံ ေတြလဲ သူ ပဲ ၊ ဝိဉာဏ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ဆိုတာလဲ သူပဲ ၊ ဒြါရေျခာက္ပါး ဆိုတာ လဲ သူပဲ ၊ သုခ ဆိုတာလဲ သူ ပဲ ၊ ဒုကၡ ဆိုတာလဲ သူပဲ ၊ ဒြါရ ေျခာက္ပါးမွာ ေပၚလာ သမွ် သူ႕မွီ၍ ေပၚတာခ်ည့္ပဲ ၊ အနိစၥ - ဒုကၡ - အနတၱ တရားေတြ လဲ သူ႕ အေပၚမွာ ေပၚတာပဲ ၊ ၎ မွ ျဖာ၍ ထြက္တဲ့ တရားေတြ ခ်ည့္ပါဘဲ ၊ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား သည္လည္း အလုပ္တရားေဟာရင္ ခႏၶာ ၾကည့္ေဟာ ေတာ္မူတာပဲ ၊ ဒါေၾကာင့္ တရားရွာ ခႏၶာ မွာ ေတြ႕ တယ္ ဟု ေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္တယ္ ။ ခႏၶာ ရွိလ်က္သားနဲ႕ တရားမရွာ တတ္လို႕ ၊ တရားရွိလ်က္သားနဲ႕ တရားမရွာ တတ္ လို႕ သုတဝါ အရိယ သာဝေကာ ထံမွ တရားနာမႈ သည္ပညာ မ်က္လုံး မရ ေသးလို႕ ပညာ မ်က္လုံးလာယူတယ္ ဟုမွတ္ပါ ၊ ပညာ မ်က္လုံး နဲ႕ ခႏၶာ ကို ၾကည့္ ရမွာ ၊ ခႏၶာၾကည့္ ေတာ့ ခႏၶာ ၏ ပင္ကိုယ္ သေဘာကို ခႏၶာ ကေျပာလိမ့္ မည္။ သူေျပာ လူေျပာ မယူနဲ႕ ၊ ခႏၶာ ကေျပာတာ အမွန္ယူ ၊ ခႏၶာ က ေျပာတာ အမွန္သိမွ ယထာဘူတ ဉာဏ္ကို ရႏိုင္သည္ ။ ခႏၶာ အမွန္သိေအာင္လဲ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သိမွ ခႏၶာ ၏ ျဖစ္စဥ္ ကို သိမည္ ။ ခႏၶာ ဘယ္က စသလဲ ၊ ဘယ္ေနရာက ေနျပီး ဆက္ သလဲ ဆိုတာ သိဖို႕ အေရးၾကီးတယ္ ၊ ဒီလိုမွ မ သိရင္ရမ္း ႐ႈ မွန္း႐ႈ ျဖစ္လိမ့္မည္ ၊ ခႏၶာၾကီးဟာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လို႕မွတ္ပါ ၊ ခႏၶာၾကီးဟာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ေနတဲ့ ခႏၶာ လို႕မွတ္ပါ ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဆက္ေနတာသည္ ခႏၶာ ကိုယ္ၾကီး ၊ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျပတ္တာသည္ နိဗၺာန္ ေခၚသည္ ။
မိုးကုတ္ဝိပႆနာ ဓမၼ ရိပ္သာ မွာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျပတ္တဲ့ တရားခ်ည့္ ေန႕စဥ္ႏွင့္ အမွ် ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ဆရာ ေတာ္ၾကီး ၏ အသံသြင္း တရားေတြ ဖြင့္လွစ္ ေဟာၾကားေနသည္ ၊ထို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျပတ္လို သူတိုင္း လာေရာက္၍ နာၾကားႏိုင္ပါသည္ ။
အလုပ္တရား ဆိုတာ ခႏၶာက ေျပာတာအမွန္ယူရမယ္ ၊ အနိစၥ လကၡဏာ ျမင္ရင္ ပြါးမ်ား ေနတာပဲ ၊ သားသမီး မ်ားကိုမ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ျပီးၾကည့္သလို ခႏၶာ က ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးေနတာကို ေစာင့္ျပီး ၾကည့္ရမွာ ၊ ခႏၶာ နဲ႕ ဉာဏ္ တည့္ ဘို႕ အေရးဟာ အၾကီးဆုံးအေရးပဲ ။
ဝိပႆနာ အလုပ္ လုပ္ တယ္ ဆိုတာ တမင္ရွာျပီး လုပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး ၊ ကိုယ့္ခႏၶာ ကိုယ္ ၾကည့္႐ုံပါဘဲ ၊ ၾကည့္ ေတာ့ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီး ေနတာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခႏၶာ မွာ ေတြ႕ရမွာ ပဲ ၊ ခႏၶာ အရွိ ကို ဉာဏ္ အသိနဲ႕ ကိုက္ရင္ ယထာဘူတဉာဏ္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိတဲ့ ဉာဏ္ နိဗၺာန္ ဆိပ္ဦး ေရာက္ျပီလို႕ ဆိုႏိုင္တယ္ ၊ တစ္ အရွိနဲ႕ ႏွစ္ အသိ နဲ႕ ကိုက္ရင္ မဂ္ပဲ ၊ အလုပ္စဥ္ ၾကည့္ခ်င္ရင္ မွတ္တမ္းၾကည့္ ၊ အလုပ္ၾကည့္ ခ်င္ရင္ ခႏၶာ ကို ၾကည့္ ၊ တရားထိုင္ရတာ မေကာင္းဘူး ဆိုရင္ တရားၾကားခိုေနတယ္လို႕ မွတ္ ၊ ခႏၶာ ဆိုတာ ဓမၼပဲ ၊ ထို ခႏၶာ ဓမၼ ကျပတာကို ကိုယ့္ဉာဏ္က ျမင္လို႕ ၊ ခႏၶာ က အနိစၥ ကိုျပလို႕ အနိစၥ ဉာဏ္ ၊ ဒုကၡ ကိုျပလို႕ ဒုကၡ ဉာဏ္ ၊ အနတၱ ကိုျပလို႕ အနတၱ ဉာဏ္ ျဖစ္သြားတယ္ ။ ဓမၼ နဲ႕ တည့္တဲ့ ဉာဏ္သာလွ်င္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျပတ္တဲ့ ဉာဏ္ ၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လုပ္ယူ လို႕ရတဲ့ ဉာဏ္ မဟုတ္ဘူး ၊ ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္ လုပ္ယူတဲ့ ဉာဏ္ ဆိုရင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ကျပတ္ ကို မျပတ္ဘူး ။
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ဆိုတာ ( ဝါ ) ျဖစ္ပ်က္ ဆိုတာ ကိုယ့္ပါးစပ္ ကျဖစ္တာ မဟုတ္ ၊ ဓမၼ ကျပတာ ဓမၼ ကေျပာတာ ၊ ကိုယ္ ကလုပ္ယူတဲ့ ၊ အနိစၥ မဟုတ္ ျဖစ္ပ်က္မဟုတ္ ၊ ဓမၼ ကျပတဲ့ အနိစၥ ( ဝါ ) ျဖစ္ပ်က္ ၊ အဲဒါ မွ ျဖစ္ပ်က္ ဉာဏ္ ။
အေရးၾကီးတာ ကခႏၶာ ထဲ ဉာဏ္သြင္း ဖို႕ ဆိုတာ မွတ္ၾကစမ္းပါ ၊ ခႏၶာ ထဲ ဉာဏ္သြင္းတာ အလုပ္ ခြင္ဝင္ တာပဲ၊ ဉာဏ္ သြင္းတယ္ ဆိုတာ ကမၼႆကတဉာဏ္ ေလာက္သြင္းလို႕ မရဘူး ၊ ဒါေလာက္နဲ႕ ဆိုရင္ အ႐ိုး ၾကီးပြါးေရးပဲ ၊ ဘာဉာဏ္ နဲ႕ သြင္းရမလဲ ဆို ရင္ သစၥာႏုေလာမိက ဉာဏ္သြင္းရမယ္ ၊ သစၥာႏုေလာမိက ဉာဏ္ ဆိုတာ သစၥာ နဲ႕ ေလ်ာ္တဲ့ ဉာဏ္ပါပဲ ၊ သစၥာ တျခား အနိစၥ တျခားလို႕ မမွတ္ပါႏွင့္ ( ဝါ ) သစၥာ တျခား ျဖစ္ပ်က္တျခား မမွတ္ပါႏွင့္၊ ျဖစ္ျပီး ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနတာ သည္ ဒုကၡသစၥာ ခ်ည့္သာမွတ္ပါ ၊ အခ်ိဳ႕ က ဒုကၡသစၥာ သိမွ တရားအားထုတ္ ရမယ္ ဆိုေတာ့ ဒုကၡသစၥာ ဆိုတာ လြယ္လြယ္နဲ႕ ဘယ္သိႏိုင္ပါ့မလဲ ဆိုျပီး ဆင္ေျခေပးေနၾကသူေတြ မ်ားစြာ ရွိသည္ ။ သို႕ အတြက္ ျဖစ္ပ်က္ ႐ႈေနတာသည္ ဒုကၡသစၥာ ကိုသိ - သိ ေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ပါသည္ ။
ျဖစ္ျပီးပ်က္ ေနတဲ့ သေဘာ သည္ ၊ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေန တဲ့သေဘာ သည္ ၊ သုခလား ဒုကၡလား ဟူ၍သာ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားေဝဖန္ ၍ ၾကည့္ပါ ။
အခ်ိဳ႕ က ဒီမိုးကုတ္ရိပ္သာ မွာလာျပီး တရားနာေနရတာ တစ္ခါလာလဲ ျဖစ္ပ်က္ ၊ တစ္ခါလာလဲ ျဖစ္ပ်က္ ခ်ည့္ ေဟာေနတာပဲ ဟုေျပာခ်င္ေျပာ ၾကပါလိမ့္မယ္ ၊ မိမိ တို႕ သႏၲာန္ မွာျဖစ္ျပီး ပ်က္တဲ့ ဓမၼ ကလြဲျပီး မျဖစ္မပ်က္ တဲ့ သေဘာတရား မ်ားရွိပါရဲ့လား ဟု ဆင္ျခင္၍ ၾကည့္ၾကေစလိုပါသည္ ။ ျဖစ္ပ်က္ ရွိလ်က္ မျမင္ၾက၍ ဆရာေတာ္ၾကီး ဤမွ်ေဟာၾကားေတာ္ မူေနရပါ သည္….. ေယာဂီအေပါင္းတို႕ ….. ။

1 comment:

zawzaw said...

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တရားသိရတဲ႔ အတြက္ ေက်းဇူးပါ။