ဓမၼခဏ္ ဂါထာေတာ္


ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ ျမတ္စြာဘုရားၾကီး၏ ဓမၼခဏ္ ဂါထာေတာ္


ဣတိပိ ပိဋကတၱယံ အနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ၊ အနတၱံ ။
သတၱေဗာဇၥ်ေဂၤါ အ႒ဂီေကာ မေဂၢါ စတုပ႒ာနံ ၊
သဗၺ ႆ ဣေႏၵာ သဟႆ သူရိေယာ
ေၾသာင္း နေမာ ေမတၱာနံ ၊ ရာဇဘယံ ၊ ေစာရဘယံ ၊ ဥဒကဘယံ ၊ အဂၢိ ဘယံ ၊ သတၱ ဘယံ ၊ သဗၺ ဘယံ ၊ ဇေယာ ဇယတု မဂၤလံ ၊
အနိစၥံ သခၤတံ ပဋိစၥ သမုပၸနံၷ ၊ ခယ ဓမၼံ ဝယဓမၼံ ဝိရာဂ ဓမၼံ နိေရာဂဓမံၼ ပ႑ိတာ ခမႏၲိ ။
( ဤဂါထာ ကို ရြတ္ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ အတြင္း အျပင္ရန္မ်ား ပေပ်ာက္၍ သူတပါး မေကာင္းမၾကံ စည္ႏိုင္ျခင္း ၊လိုရာဆုကိုရရွိ ျခင္း ၊ အိမ္သူ အိမ္သား မ်ားႏွင့္ မကြဲမကြာ ေနရျခင္း ႏွင့္ မိမိေနလိုရာ အရပ္တြင္ ေနရျခင္း တို႕ကိုရရွိေစပါသည္ ။ )

No comments: