ရတန သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳျဖစ္စဥ္ရတန သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳျဖစ္စဥ္

ဘုရား ဒါယကာ ဗိမ္ၺိသာရ မင္းၾကီး စိုးစံ ေသာ ရာဇ ျဂိဳဟ္ျပည္ ႏွင့္ ရွစ္ယူဇနာ ကြာေသာ ေနရာတြင္ ေဝသာလီ တိုင္းျပည္ရွိ၏ ။လိစၧဝီ မင္း စိုးစံ၏ ။ ထိုတိုင္းျပည္ ႏွစ္ျပည္ ၏ ဗဟို အလယ္တြင္ ဂဂၤါျမစ္ ျခားလ်က္ရွိ ေလသည္ ။
ေဂါတမ ျမတ္စြာ ဘုရားသခင္ ရာဇျဂိဳဟ္ ျပည္တြင္ ဝါဆိုေန စဥ္က ေဝသာလီျပည္တြင္ ေကာက္ပဲ သီးႏွံ မ်ားစိုက္ပ်ိဳး မရ ၊ မိုးၾကီးေခါင္ကာ ဒုဗၻိကၡႏၲရ ကပ္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးေသာ ေဘးၾကီး ဆိုက္ကာ အစာေရစာ မစားရ၍ ေသေၾက ပ်က္စီးၾကသည္ ။
အေသ အေပ်ာက္မ်ားလာေသာ အခါ လူေသေကာင္မ်ား ကိုသုသာန္ မပို႕ႏိုင္ ေတာ့ဘဲ ျမိဳ႕ထဲမွာ ပုပ္ပြ ေနေလေတာ့သည္ ။ ထို အနံ႕ ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပင္မွ ဘီလူး ၊ သရဲ မ်ား ျမိဳ႕ထဲ ဝင္ကာ စားေသာက္ၾကေလေတာ့သည္ ။
ထိုဘီလူး ၊ သရဲ မ်ားကို မွီ၍ ကပ္ေရာဂါ မ်ား ပိုမို ျဖစ္ပြါးကာ ေဝသာလီ တစ္ျပည္လုံး စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေခ်ာက္ခ်ားလာ ေလေတာ့သည္ ။
တိုင္း သူျပည္သူ မ်ားက လိစၧဝီ မင္းမ်ားအေပၚ မင္းက်င့္ တရား ညီ ၊ မညီ စုံစမ္း ေသာအခါ မင္းက်င့္တရား လည္း မ ခြၽတ္ယြင္း ၊ လိစၧဝီ မင္းမ်ားကလည္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေဖာက္ျပားၾကေလသေလာ စစ္ေမးရာ ေဖာက္ျပားမႈ မရွိ ၊ ၾကံရာ မရ သည့္ အဆုံး ရာဇျဂိဳဟ္ ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ ဗိမၺိသာရ မင္းၾကီးထံ အကူအညီေတာင္းကာ ေဂါတမ ျမတ္စြာ ဘုရားအား မဟာက႐ုဏာေရွ႕ထားကာ ၾကင္နာသ နားသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေတာ္မူပါရန္ ဗိမၺိသာရ မင္းၾကီးမွတဆင့္ ေတာင္းပန္ ပင့္ဖိတ္ရေတာ့သည္ ။
ယင္းသို႕ ပင့္ဖိတ္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အရ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညီေတာ္ အာနႏၵာ ႏွင့္ တကြ ရဟႏၲာ ငါးရာ ျခံရံလ်က္ ေဝသာလီ ျပည္ သို႕ ႂကြခ်ီေတာ္မူေလသည္ ။
ရာဇျဂိဳဟ္ ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ ဗိမၺိသာရ မင္းၾကီး က ေက်ာင္းေတာ္မွ ဂဂၤါျမစ္ကမ္း ထိ ေဝသာလီျပည္ သို႕ ႂကြခ်ီရန္ မင္းခမ္း မင္းနား ျဖင့္ ပို႕ေဆာင္ပူေဇာ္ ေလသည္ ။
လိစၧဝီ မင္းတို႕ကလည္း လွပစြာ မြမ္းမံ ျခယ္လွယ္ စီမံထားေသာ ေလွေတာ္ၾကီး ၂ စင္းတြဲျဖင့္ မင္းခမ္း မင္းနား ျဖင့္ ထည္ဝါ ခန္႕ညားစြာ ပင့္ေဆာင္ လာၾက သည္ ။
ျမတ္စြာဘုရား သခင္အား ပင့္ေဆာင္ခဲ့ ၾကေသာ လိစၧဝီ မင္းတို႕၏ ေလွေဖာင္ၾကီး ေဝသာလီ ဆိပ္ကမ္း ဘက္သို႕ ေရာက္သည္ ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ မိုးသားတိမ္လိပ္မ်ား တရိပ္ရိပ္ တက္လာကာ ေကာင္းကင္အလုံး မိုးထစ္ခ်ဳန္းလ်က္ တအုန္းအုန္း ေအာျမည္၍ မိုးၾကီး သည္းထန္စြာ ရြာခ်ေလေတာ့သည္ ။
ေဝသာလီ တစ္ျပည္လုံး ေရ လႊမ္းဖုံးျပီး လူေသအေလာင္း ေကာင္မ်ားသည္ ေရထဲ ေမ်ာပါသြားၾကေတာ့ သျဖင့္ ျမိဳ႕အတြင္း သန္႕ရွင္း က်န္ရစ္ေတာ့သည္ ။ အနံ႕ အသက္ မ်ားပါ ကင္းသြားေလေတာ့၏ ။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေနာက္ပါ ရဟန္းေတာ္ မ်ားျခံရံလ်က္ ေဝသာလီ ျမိဳ႕ တံခါးဝ တြင္ရပ္ လ်က္ ရဟန္းေတာ္ မ်ား ႏွင့္ အတူ ရတန သုတ္ေတာ္ ကို ရြတ္ဆိုေတာ္ မူေလသည္ ။ သိၾကားမင္း ႏွင့္ နတ္မင္းၾကီးမ်ား လာေရာက္၍ တရားနာယူၾက ေလသည္ ။
ထိုမွ တစ္ဆင့္ ျမိဳ႕လယ္ရွိ ရတနာ မ႑ပ္ သို႕ ႂကြခ်ီေတာ္မူရာ ရဟႏၲာ ငါးရာ ႏွင့္ နတ္ေဒဝါ မ်ား လိုက္ပါ ပူေဇာ္ ၾက သျဖင့္ သရဲ ၊ တေစၧ၊ ေျမ ဘုတ္ဘီလူး တို႕ ေဝးရာသို႕ ေျပးၾက ေလေတာ့သည္ ။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီ ျမိဳ႕တြင္း ပတ္၍ ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီကာ ရတန သုတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း ျဖင့္ကပ္ ေရာဂါ မ်ားကင္းေဝးေစခဲ့ သည္ ။ယင္းသို႕ ကင္းေဝးေစျပီး မွ ရာဇျဂိဳဟ္ ျမိဳ႕သို႕ ျပန္လည္ ႂကြခ်ီလာခဲ့သည္ ။ဤတြင္ ရတန သုတ္ေတာ္ျဖစ္ေပၚ ၍ ရြတ္ဆိုခဲ့ၾကပါသတည္း ။
…………………………………………………………

ရတန သုတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း အက်ိဳး

ရတနသုတ္ေတာ္ ကို အျမဲမျပတ္ ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ာယ္ ျခင္းျဖင့္ ကပ္ၾကီးသုံးပါး ကို ေက်ာ္နင္းေစႏိုင္သည္ ။ စုန္း ကေဝ တေစၧမ်ား မျပဳစားႏိုင္ ။ အခ်ဳပ္ အေႏွာင္ အဖြဲ ့မ်ားက ကင္းလြတ္ေစႏိုင္ေသာ တန္ ခိုးသတၱိ ရွိေလသည္ ။

No comments: