ဝ႗သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္စဥ္ဝ႗သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္စဥ္

ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္သား သံဃာေတာ္တို႕ ႏွင့္ အတူ မာဂဓ တိုင္းအတြင္း ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေတာ္မူရာ တစ္ခုေသာ ေတာနက္အေရာက္တြင္ ေတာမီးၾကီး ေလာင္သည္ ႏွင့္ ပက္ပင္းပါ တိုးမိၾကေလသည္ ။
သစ္ပင္ၾကီးမ်ား တဝုန္းဝုန္း လဲက်ေအာင္ ေလာင္ကြၽမ္းေသာ ေတာမီးၾကီး ၏ အရွိန္ကို ျမင္ေတြ႕ရေသာ ရဟန္းေတာ္ မ်ားမွာ ....ေဆာက္တည္ရာ မရ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားၾက၍ အခ်ိဳ႕က ေျပးလႊား ရန္ ၾကံၾကသည္ ။အခ်ိဳ႕ က မီးျဖတ္ မီးတား လုပ္၍ လမ္း လႊဲရန္ၾကံ ၾကသည္ ။ အားလုံးပင္ ဣေျႏၵမရျဖစ္ၾကသည္ ။
ဤတြင္ အေျမာ္အျမင္ ရွိေသာ ရဟန္းေတာ္ မ်ားမွာ .." ငါ တို႕သည္ ျမတ္စြာ ဘုရားႏွင့္ အတူတကြ ႂကြလာၾကသျဖင့္ ဣေျႏၵမရ မျဖစ္သင့္ ၊ ဘုရားရွင္၏ အထံေတာ္မွာသာ ခစား ၾကကုန္အံ့ " ဟု ဆိုကာ ျမတ္စြာဘုရား ထံေတာ္ပါး ၌စု႐ုံး ကာ ေနၾက ေလသည္ ။
အရွိန္အဟုန္ ျပင္းစြာ ေလာင္ႂကြမ္းေနေသာေတာမီးၾကီးမွာလည္း ျမတ္စြာဘုရား ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္ မ်ား အနီး၃၂ ေတာင္ပတ္လည္ အကြာတြင္ ဆက္ကာ မီးမေလာင္ ေတာ့ ဘဲ ျငိမ္းေအးသြားေလေတာ့သည္ ။
ဤျဖစ္ရပ္ကို ျမင္ရေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ျမတ္စြာဘုရား သခင္၏ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ ကို အံ့ဩခ်ီးမြမ္းေတာ္မူၾကေလလွ်င္ ဘုရားရွင္က " ဤမီးေတာက္ မီးလွ်ံမ်ား ျငိမ္းေအးရျခင္း သည္ ငါ ၏ဘုန္းေတာ္ မဟုတ္ ၊ ေရွးယခင္အခါ ငါ ဘုရား ႏုစဥ္ ဘဝ က သစၥာ ျပဳကဲ့ေသာ ေနရာေဒသ ျဖစ္၍ မည္ သည့္ နည္း ႏွင့္မွ် မီးမေလာင္ႏိုင္ေခ် " ဟုမိန္႕ဆို ကာ အတိတ္ဘဝ ကို ေဟာေတာ္မူေလသည္ ။
ငါဘုရား ႏုေတာ္မူစဥ္က ဤေတာမွာပင္ ငုံးငွက္ငယ္ျဖစ္ခဲ့ေလသည္ ။ အေတာင္အလက္ မစုံလင္မီ မိဘမ်ားက ႏႈတ္သီးျဖင့္ အစာ ခြံ႕ရသည့္ ဘဝ တြင္ ရခု မီးေလာင္ေသာ မီးကဲ့သို႕ေတာမီးၾကီး ေလာင္ေလရာ ေတာတြင္းရွိ သက္ရွိ သတၱဝါ မွန္သမွ် အသက္ရွင္ေရး ေျပးလႊားတိမ္းေရွာင္၍ ဤေတာကို စြန္႕ခြါသြားၾကေလသည္ ။
အေလာင္းေတာ္ ငုံးငွက္ငယ္မွာ အသိုက္တြင္းမွ ေန၍ ဤသို႕ သစၥာ ျပဳ၏ ။
" ငါ့ ၌ အေတာင္ရွိ၏ ၊ သို႕ေသာ္ မပ်ံႏိုင္ေသး ။ ငါ့ ၌ေျခေထာက္ရွိ၏ ၊ သို႕ေသာ္မသြားႏိုင္၊ မလွမ္းႏိုင္ေသး ။ ငါ့၌ မိဘႏွစ္ပါး ရွိ၏ ၊ သို႕ေသာ္ ဤေနရာ၌မရွိ ၊ စြန္႕ခြါ သြားၾကကုန္၏ ။ ဤ မွန္ကန္ ေသာ သစၥာ စကားေၾကာင့္ ငါ့ အား မီးေဘးမွ ကင္း လြတ္ေစ သတည္း "
ဟူ၍ သစၥာ ျပဳေတာ္မူ၏ ။ ထို အခါ အေလာင္းေတာ္ ငုံးမင္း စံရာ အသိုက္သစ္ပင္ ႏွင့္ ၃၂ - ေတာင္ကြာပတ္လည္ အေရာက္တြင္ေတာ မီးသည္ ေနႏွင့္ ေတြ႕ သကဲ့သို႕ ျငိမ္းေအးျခင္း သို႕ ေရာက္ခဲ့သည္ ။
ယခု ခ်စ္သား တို႕ ႏွင့္ ငါဘုရား ရပ္တန္႕ ေနေသာ ၃၂ - ေတာင္ပတ္လည္ ရွိ ဤေနရာသည္ ထို ငုံးမင္း ျဖစ္စဥ္က စံကာ သစၥာ ျပဳခဲ့ သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤ ဘဒၵ ကမၻာတည္ ေအာင္ သည္ေနရာ တြင္ လုံးဝ မီးမေလာင္ႏိုင္ - ဟုေဟာေဖာ္ ညႇြန္းသည္ ကစ၍ ဝ႗ သုတ္ေတာ္ ျဖစ္ေပၚရြတ္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္ ။
…………………………………………………………

ဝ႗ သုတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္း အက်ိဳး

ဤ ဝ႗ သုတ္ေတာ္ ကို ေန႕စဥ္ ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ာယ္သူတို႕အား မီးေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႉမ ျဖစ္ႏိုင္ ။ မိမိ အိမ္ မီးကြင္းႏိုင္၏ ။တစ္ရပ္ကြက္လုံး စုေပါင္း ရြတ္ဆိုပါက တစ္ရပ္ကြက္လုံး မီးေဘး အႏၲရာယ္ ကင္းေဝးေစ ႏိုင္၏ ။

1 comment:

Ko Ko Ye` said...

ထို အခါ အေလာင္းေတာ္ ငုံးမင္း စံရာ အသိုက္သစ္ပင္ ႏွင့္ ၃၂ - ေတာင္ကြာပတ္လည္ အေရာက္တြင္ေတာ မီးသည္ ေနႏွင့္ ေတြ႕ သကဲ့သို႕ ျငိမ္းေအးျခင္း သို႕ ေရာက္ခဲ့သည္ ။
ေရႏွင့္ေတြ႔သကဲ့သုိ႔