ေမတၱာဘာဝနာ အက်ိဳး ၁၁ ပါး


အိပ္ရခ်မ္းသာ ၊ ခ်မ္းသာစြာ ႏိုး ၊ အိပ္မက္ဆိုးေပ်ာက္ ၊ ေစာင့္ေရွာက္နတ္မ်ား ၊ ရင္ဝယ္သားသို႕ ၊ လူမ်ားလည္းခင္ ၊ နတ္လည္း ခင္၏ ၊ မီးလွ်င္မပူ ၊ အဆိပ္ဟူလည္း ၊ ထို႕တူေျပေပ်ာက္ ၊ လက္နက္ေရာက္လည္း ၊ မေပါက္မဝင္ ၊ ျပီးသလွ်င္တည့္ ၊ အစဥ္စိတ္တည္ ၊ မ်က္ႏွာ ၾကည္၍ ၊ ေသသည္ကာလ ၊ မေတြရရွင့္ ၊ ေသက ျဗဟၼာ ၊ ျပည္သို႕သာလွ်င္ ၊ လားရာဆယ့္တစ္မ်ိဳး ၊ ဤအက်ိဳး သည္၊ တန္ခိုး ေမတၱာ ပြါးမႈတည္း ။


1 comment:

ထက္ထက္ said...

ဒီေမတၱာပို.ေလးေတြကိုကူးယူသြားပါတယ္။ဓမၼဒါနအတြက္သာဓုေခၚ
ပါတယ္။