ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး

 
ၾသကာသ၊ ၾသကာသ ၊ ၾသကာသ ၊
ဲကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ
သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို
ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ
ပထမ ၊ ဒုတိယ ၊ တတိယ၊
တစ္ၾကိမ္ ၊ႏွစ္ၾကိမ္ ၊သံုးၾကိမ္ ေျမာက္ေအာင္
ဘုရားရတနာ ၊ တရားရတနာ ၊သံဃာရတနာ ၊
ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႕ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္
လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား ။

ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္
အပါယ္ေလးပါး ၊ ကပ္သံုးပါး ၊ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး ၊
ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး ၊ဗ်ႆနတရားငါးပါး တို႕မွ
အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍
နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာာ္ျမတ္ကို ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

1 comment:

Khin said...

ျဗသနတရားဘာအပါးေတြလဲမသိဘူး
သိရင္ရွင္းျပၾကပါဦး။