ပရိတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္း အက်ိဳးသြားလကၤာ

မဟာမဂၤလသုတ္ - က်ိဳးညႊန္ထုတ္ေသာ္၊ ေလာကုတ္၊ ေလာကီ၊ ႏွစ္လီ မဂၤလာ၊ ခ်မ္းသာေကာင္းက်ိဳး၊ ရြာသြန္းမိုးသို႕၊ ေ၀ျဖိဳးလွပ၊ တိုးပြားလွတည္း။

ရတနသုတ္ျမတ္ - သုံးၾကိမ္ဖတ္က၊ သတ္ျဖတ္ခႏၶာ၊ ေရာဂါဥပဒ္၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး၊ ကပ္သံုးပါးတို႕၊ ေရွာင္ရွား ေျပးၾက ျငိမ္္းေအး လွသည္။

ေမတၱသုတ္မွာ - ေဒ၀ါနတ္ျမား၊ ခ်စ္ခင္ပြား၍ ဆိုးရြားအိမ္မက္၊ မျမင္မက္ဘဲ၊ အိပ္စက္နိုးထ၊ ခ်မ္းသာရလ်က္၊ ရန္စရန္ေျငာင့္၊ ျပန္ေျပာက္လိုက၊ ရြတ္ၾကအဟဳတ္၊ ခုႏွစ္အုပ္တည္း။

ခႏၶသုတ္မြန္္ - ဆိပ္ထန္ဆိုးရြား၊ ေျမႊကင္းမ်ားႏွင့္၊ သစ္၊ က်ား၊ ၀ံ၊ ေအာင္း၊ သားရဲေပါင္းတို႕၊ ကြာေရွာင္းေ၀းရာ၊ ဖဲသြားခါေအာင္၊ ရြတ္ပါေန႕ည၊ ကိုးၾကိမ္ တည္း။

ေမာရသုတ္မွာ - ရာဇ၀တ္ေဘး၊ ေျပး၍မလြတ္၊ မခၽြတ္ေယာက္ျငား၊ ရင္ဆိုင္လားေသာ္၊ စိတ္အားမျပတ္၊ ေနထြက္၊ ေန၀င္၊ ျမဲလွ်င္မျပတ္၊ ရြတ္ဆိုအပ္၏။

၀ဋၬသုတ္မွာ - ရြာမီး၊ ျမိဳ႕မီး၊ ေတာမီးမက်န္၊ မီးေဘးရန္မွ ကင္းေ၀းရ၏။

ဓဇဂၢသုတ္မွာ - ျပင္းစြာ ေၾကာက္လွ၊ တုန္လႈပ္ၾက၍၊ စိတ္ကေခ်ာက္ျခား၊ ထိတ္လန္႕မ်ားလ်က္၊ ေၾကာက္အားဖိစီး၊ ၾကက္သီးျဖန္းလာ၊ ရြတ္ဆိုရာ၏။

အာဋာနာဋိယ - ရြတ္ဖတ္ၾကေလ၊ တေစၧမွင္စာ၊ မာက်မ္းေျမဘုတ္၊ ဖုတ္သဘက္က်တ္၊ နတ္ဆိုးမက်န္၊ ကုမၻဏ္ဘီလူး၊ ထူးထူးေႏွာင့္ယွက္၊ ႏွိပ္စက္မႈမရွိ၊ ခ်မ္းသာဘိ၏။

အဂၤုလိမာလ - သုတ္အရမူ၊ မိန္းမဓမၼတာ၊ မီးဖြားခါနီး၊ ဆင္းရဲၾကီးက၊ မညည္းသန္႕စင္၊ ဖြားျမင္ေစလို၊ ေရကို သံုးခါ၊ စစ္ပီးကာမွ်၊ ခုႏွစ္ခါမန္းတိုက္၊ ကိုယ္၌ စြဲ၀င္၊ ေဘးဘ်မ္းစင္၏။

ေဗာဇၥ်င္သုတ္ျမတ္ - သံုးၾကိမ္ဖတ္မူ၊ စြဲလတ္ေရာဂါ၊ ေ၀ဒနာမွ ပိန္္းၾကာဖက္တြင္၊ ေရမတင္သို႕၊ ၾကည္လင္ေအးျမ၊ ခ်မ္းသာရ၏။

ပုဗၺဏွသုတ္ကို ရြတ္ဖတ္ဆိုေသာ္ - ျဂိဳဟ္စီးျဂိဳဟ္နင္း၊ ဆိုးရြားခ်င္းတြင္၊ နိမ့္ဆင္းၾကမၼာ၊ ဆိုးဒသာႏွင့္၊ ဇာတာစန္းလဂ္၊ ညႇိဳးႏြမ္းခ်က္မွ၊ ဆက္ဆက္မုခ်၊ လြတ္ကင္းၾကသည္၊ ဒိ႒လက္ငင္းေကာင္းက်ိဳးတည္း။